Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Hur Demokratier dör


Vi har alla på olika sätt upplevt hur demokratier dör en våldsam död genom invasion, militärkupper eller andra inhemska krafter.
Vanligare är emellertid att de dör en långsam död, ungefär som många cancerpatienter.
Illustrerande exempel har vi i Mussolini som insattes för att återställa ordningen vilket skedde och mer därtill...
Hugo Chavez i Venezuela, Sydamerikas äldsta demokrati, fungerade i början bra, men övergick till diktatur.

Weimarrepubliken är ett mycket bra exempel på hur demokratiska krafter trodde att de skulle kunna tygla en utomstående kraft som Hitler när ordningen hade kommit på plats, och vi vet alla hur det gick.