Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Barndiabetes Typ 1


Karolina är själv mamma till ett barn med diabetes typ 1, och hon har också andra anhöriga i flera generationer som har diabetes.
Sjukdomen är tills vidare obotlig och man vet inte dess orsaker. Som mamma är hennes jobb att ”knäcka extra som bukspottskötel”, d v s att dygnet runt medverka till att balansera insulintillgången. Det finns numera avancerade tekniska hjälpmeldel för detta med bl a appar i mobiltelefonen som larmar vid behov.
Diabetes typ 1 leder till minskad förväntad livslängd. 10 000 barn i Sverige har sjukdomen. Okunskapen i samhället om sjukdomen är stor.
Karolina är också verksam för Barndiabetesfonden, som behöver pengar för forskning. www.barndiabetesfonden.se/jag-vill-bidra