Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Inblick i Agilokliniken


Kroppen och livet och du själv i mitten. Så började Markus sin anförande.Han fortatte sedan att betona vikten av att vi rör på oss. Människan är komplex och styrs av bl a olika hormoner. Det gäller att ha balans i livet – med tid för återhämtning efter stressfyllda arbetspass. Högt blodtryck, smärta eller andra kroppsliga problem härhör ofta från att vi sitter still för mycket och rör oss för lite.Människan är en negativ skeptiker av naturen. Det gäller att använda ett bra Mind Set dvs Tankens Kraft och välja det positiva i t ex konflikter med andra, men också till välja goda saker. Logga in för att läsa mer i veckobrevet.