Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Dialog i det moderna ledarskapet


Klas Orsvärn PhD, menar att ibland får samtal karaktären av dialog, detta då vi behåller ett nyfiket utforskande trots olika åsikter. Men vi vet för lite om hur det går till. Klas menar att det bästa sättet att utveckla förmågan till dialog är att samtala om det – dialog om dialog, helt enkelt.
På 90-talet forskade Klas Orsvärn om artificiell intelligens och startade ett IT-företag som nu vuxit till över 200 anställda. Under sina 20 år som entreprenör insåg Klas att vi som leder organisationer vet alldeles för lite om mänsklig samverkan. För sex år sedan slutade Klas jobba operativt för att ägna sig åt tvärvetenskapliga studier om hur vi människor egentligen får saker gjorda tillsammans – och vad som hindrar oss.