Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Ett Tryggare Sverige?


Magnus Lindgren Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare i Sverige berättade om situationen i Sverige. Under de senaste åren har frågor som rör brott och otrygghet kommit att diskuteras allt mer, både i den offentliga debatten och vid många köksbord runt om i Sverige. Men hur ser det egentligen ut och vad kan göras åt situationen? Är Sverige representativt för hur brottsligheten ser ut i andra delar av vår omvärld eller skiljer sig den svenska situationen i något avseende? https://tryggaresverige.org