Täby Jarlabanke
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Veteranflottiljen


Göran Algernon höll ett föredag om Veteranflottiljen, världens största körbara museiflottilj! Den består av 19 fartyg, varav 13 går att använda. Syftet är att bevara äldre örlogsfartyg för eftervärlden. Fartygen ägs inte av föreningen, utan chartras och drivs genom avtal med ägarna. Finansiering sker med medlemsintäkter, betalning för körningar och sponsorer. Basen är på Gålö. Föreningen marknadsför sig via örlogsdagar, hamnbesök etc.