Täby
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Tobias Stråhle

Sekreterare

Namn: Johan Grahn

Skattmästare

Namn: Lars Ehnhage

IT-samordnare

Namn: Per Lidén

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Anna De Marie

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Benita Funke

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Göran Eriksson

Registeransvarig

Namn: Gerhard Makowsky

Revisor

Namn: Camilla Brodin

Närvarorapportör

Namn: Ulf Edling

Revisor

Namn: Lena Cronvall Morén

Arkivarie

Namn: Mona Kågström

Tillträdande President

Namn: Carin Johannesson

Telefon: +46 072-2330260

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Dirk Barner

Valberedning

Namn: Carin Johannesson

Telefon: +46 072-2330260

Immediate Past President (IPP)

Namn: Erik Hansson

Valberedning

Namn: Tobias Stråhle