Täby
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - LOKALA PROJEKT


Rådgivare för UF-företag

Under de senaste åren har klubbmedlemmar verkar som rådgivare för UF-företag vid Tibble Gymnasium. Arbetet fortsätter även under 2020-2021 

Genom medlemmarnas arbetslivserfarenhet får UF-företagarna en inblick i näringslivet och även tillgång till nyttiga kontakter. Som rådgivare till UF-företagen kan vi bidra med kunskaper inom våra områden och följa UF-företagets ekonomiska utveckling. Projektet löper under ett läsår varvid UF-företagarna få en möjlighet att träffa sina rådgivare under lämpliga mötesformer. Rådgivaren engagerar sig på ideell basis och blir i många fall en stark kraft i UF-företaget.


Yrkestjänst - UF Stipendium

Världspresidentens ledord för 20/21 är ”Rotary opens opportunitets”. Mot bakgrund av det vår ambition att fortsätta stärka unga ledare och entreprenörer samt rotarys kärnvärden genom ett stipendium. Stipendiet delas ut till årets UF företag på Tibble gymnasium i samband med studenten våren 2021, 2022 och 2023. Medlemmarna i Rotary Täby bidrar med sin yrkeserfarenhet till nästa generations entreprenörer och ledare.FN-föreningen på Tibble Gymnasium

Sedan 2016 bidrar Rotary Täby årligen med 10 000 kr till FN-föreningen vid Tibble Gymnasium. Syftet är att understödja FN-föreningens deltagande i kurser utomlands eller nationellt. Vad gäller kurser utomlands återkommer den för det mesta varje år med olika teman och infallsvinklar. Den nationella kursen erbjuder FN-elever en möjlighet att delta i ett FN-rollspel där deltagarna antar rollen som ambassadörer för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker de hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser.

Genom ett konkret och verklighetsnära arbetssätt ges deltagarna ett internationellt perspektiv och stor kunskap i många frågor. Att delta ger ett unikt tillfälle att lära sig förstå andra länders politik och utspel samt en inblick i olika länders perskpektiv i intenationella förhandlingar.