Täby
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Styrelsemöte

Tidpunkt:
Adress: PwC, Täby C Norra Galleriagången, Entré H K3 plan 1 (våning 10)


Beslut handlingar inför årsstämma
- valberednings förslag ny styrelse
- årsredovisning och förvaltningsberättelse
- beredning av eventuella ärenden inför stämman påkallade av medlem 6 veckor innan stämman