Tibro-Karlsborg
STOCKHOLMS VÄSTRA

Plats enligt angivande på varje program. Se mer på respektive program.


måndag den 25 oktober 2021
Klubbmöte
Prsentation av styrelseledamöter och funktionärer inör vhtåret 2022 - 2023 inför val på årsmötet 29 november. 


 
måndag den 1 november 2021
Försvarsmakten i Karlsborg
Regementschefen på K 3 informerar om läget i garnisonen och Försvarsmakten som helhet. 

 
måndag den 8 november 2021
Utveckling av Karlsborg
Samhällsbyggnadschefen Håkan Karlsson informerar om Karlsborgs utveckling.

 
måndag den 15 november 2021
Studiebesök Laminato Karlsborg
Vi träffas på Laminato på Västra vägen 47 i Karlsborg och får en inblick i verksamheten på Laminato AB. 

 
måndag den 22 november 2021
Program kommer
Programmet ej fastställt