Torsby
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

1985 började Torsby Rotaryklubb den 19 november sin verksamhet med 31 medlemmar med stöd
av Hagfors RK som charterklubb. Målet var och är att stödja det lokala samhället genom våra
projekt.

1987 började klubben årligen dela ut ett stipendium med ett diplom till person inom Torsby
kommun,som gjort en insats av stort värde, inom sitt yrke eller i föreningslivet.

1989 öppnades Rotary för kvinnor, sedan 1992 har Torsby RK haft kvinnliga medlemmar, varav 10
ställt upp som presidenter och en som assisterande guvernör för distriktet tom 2016.

1992 tog vi ansvar för samordningen av midsommarfirandet i Torsby – en över 100 år gammal
tradition. Vi började även organisera trampbilsrallyt (www.trampbilsrallyt.se) som genomförts
sedan 1962.
Dessa två stora projekter genomförs i klubbens namn än idag och drar flera tusen besökare varje
år under två dagar.

2004 hade klubben flest antal medlemmar – 41 personer.

2010 firade klubben sitt 25-års jubileum och tog emot en utbytesstudent från Australien som
bodde i Torsby och gick på gymnasiet under ett år.

2012 startade Torsby Rotaryklubb utdelningen av ett stipendium till Årets kämpe. Stipendiet
tilldelas elever som visat stor personlig utveckling under läsåret. En elev utses vid var och ett av
kommunens högstadium och gymnasieskola av skolans personal.

2013 blev den nedläggningshotade Hagfors RK en del av Torsby RK. Samma år tog vi emot 10
gäster från Wisconsin / USA, som besökte distriktet inom RFE-programmet.

2016 passerade vår webbsida www.trampbilsrallyt.se märket 200.000 besökare.
Idag är vi en aktiv klubb med drygt 25 medlemmar, varav 50% kvinnor och två hedersmedlemmar.
En av medlemmarna har varit med sedan klubben bildades 1985.

2018: Till midsommar fick vi besök av rotarianer från South Dakota, inom ramen för RFE, under fyra dagar. För att få bättre service med kontanthanteringen bytte vi bank till Fryksdalens Sparbank.  Årets Rotarystipendium för 2018 blev utdelat vid Rallycrosstävlingen i juli 2019 till Finnskoga Motorklubb inför storpublik.

2019:  Vid midsommarfirandet tryckte klubben upp ett häfte kring midsommardansen på Torsby torg, en tradition sedan 130 år tilbaka. Minnesprogram på dagen med musik. Kvällsdansen för vuxna flyttades till krog nere i båthamnen,dock med inträde.

2020 och 2021 var två annorlunda år. På grund av den pågående Coronapandemin fick olika arrangemang ställas in, bland annat vårt midsommarfirande på torget och trampbilsrallyt. Vi prövade nya mötesformer och arrangerade ett sommarlotteri i samarbete med SK Bore. Trampbilsrallyts ansvar flyttades till MK Ratten, dock ger vi fortfarande stöd och hjälper föreningen med genomförande av rallyt.

2022 planerar vi att genomföra midsommarfirandet igen, troligen med nya aktiviteter som riktar sig mot alla åldersgrupper från unga barn till vuxna.
Välkommen till Torsby och våra klubbmöten!