Torsby
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Frank Feuker

VI HAR NU GÅTT IN I ROTARYÅRET 2021-2022

Torsby Rotaryklubb har 12 medlemmar som gärna vill göra en insats för Torsby.

Vi delar ut stipendiet ”Årets kämpe” till elever i högstadium och gymnasium. Det är inte elever med höga betyg som blir belönade utan de som trots olika svårigheter kämpat väl och lyckats.

Vi skickar blivande eller etablerade unga företagare på veckoslutskurs (Ryla-kurs). Vi delar ut ett Rotarystipendium till årets Torsbybo.

Sommaren och hösten 2021 sponsrade vi flera olika lokala föreningar som har det tufft på grund av det rådande läget.

Framför allt har vi huvudansvaret för den fantastiska festen varje år: Midsommarafton med barndans och andra aktiviteter. Även om firandet 2021 ställdes in på grund av det rådande Coronaläget planerar vi för fullt för att fira gemensamt 2022. Vi samarbetar med andra föreningar; Bore med Borejoggen, Svenska kyrkan med med Musik i sommarnatten. Vi skickar också pengar till Rotarys projekt i utvecklingsländer och kämpar tillsammans med all världens Rotaryklubbar för att slutligen utrota Polio i alla världsdelar.

Mitt mål är att klubbens medlemmar trivs med att göra gott i båda det lokala samhället och i världen. Det ska vara attraktivt att vara medlem i vår klubb, vi vill gärna värva nya medlemmar för att kunna göra flera insatser för samhället.

Med Rotaryhälsningar från årets president i Torsbyklubben.

Frank Feuker