Torsby
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Årets Kämpe

2012 startade Torsby Rotaryklubb utdelningen av ett stipendium till Årets kämpe. Stipendiet tilldelas elever som gjort den största kämpeinsatsen under läsåret. En elev utses vid var och ett av kommunens högstadium och gymnasieskola.

Torsby Rotaryklubb planerar att dela ut detta stipendium varje år i samband med skolavslutningen. Årets kämpe är ett projekt där Torsby Rotaryklubb samarbetar med representanter från de aktuella skolorna i Torsby kommun.