Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

NYHETSARTIKLAR

Rotaryklubbarna i vårt område leder stort Internationellt samarbetsprojekt kring rent vatten i Kenya!

På landsbygden i sydvästra Kenya är bristen på rent dricksvatten mycket stor! Förorenat vatten ger upphov till många sjukdomar där smittan leder till hög dödlighet bland små barn och hög sjuklighet bland både barn och vuxna! Befolkningen hämtar vatten i bäckar och naturliga grundvattenkällor, s k ”vattenhål”! Dessa vatten är förorenade av både människor och såväl tama som vilda djur!

Sök till Ledarskapsprogrammet 2019, en kurs i Hållbart Ledarskap

Ledarskapsprogrammet 2019 är till för dig som är intresserad av ledarskapsfrågor och vill fördjupa din kunskap inom ämnen som projektledning, förhandling, utlandsuppdrag och hållbar utveckling. 

 

Kanske vill du även utöka ditt professionella nätverk, med chans till framtida mentorskap. 

Vår eller inte vår, det är frågan...

Nu är vi i full gång med vårens program. Kom till Swania, du kan även vara med som gäst, och ät lunch, fredagar 12:15-13:30.

Guvenörsbesök

Dagens besök var från distriktsguvernören Ulf Andersson. Han berättade för oss om stororganisationen Rotary, pågående projekt och initiativ från distriktet med gott engagemang.

Logga in - hur gör jag?

Nu kan ni logga in på medlemssidorna.

Sommarens sista gemensamma möte

Ett besök från RC Prag International gjorde att sommarens sista gemensamma möte flyttades från måndag till fredag. Vi fick också lyssna till Jan Westerlund som berättade "Troll Story".

Presidentbyte

Fredag den 12 juni hade vår klubb sitt presidentbyte, som alltid känns lite speciellt!

Vår avgående president Håkan Danielsson berättade om året som gått, på sitt vanliga humoristiska sätt, och han har alltid mycket att berätta. 

Stipendieutdelning

Trollhättan Rotaryklubb utdelar stipendier för "En God Insats". I år, 2015, utdelades stipendier till Bo Remäng och Ali Ghezelbash.

Trollhättan Rotaryklubbs bidrag till räddningsinsatsen efter jordbävningskatastrofen i Nepal

Vid det stora jordskalvet i Nepal 25 april 2015, där minst 8000 människor omkom och många tusen vuxna och inte minst barn blev hemlösa och svårt skadade, hade vi möjlighet att skänka pengar som kom fram till rätt ställe med en gång.