Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Lokala projekt


Barnen i skyddade boenden

I Trollhättans kommun finns Kvinnojouren som stödjer kvinnor och barn som tvingats lämna sitt hem
pga misshandel och missförhållanden i relationen. Ofta har de mycket dålig ekonomi, det de fått med
sig är kläderna de har på sig.


Julklappsinsamling

Tillsammans med Scandic Swania samlar Trollhättans Rotary varje år in julklappar som överlämnas till Verdandi i Trollhättan för att glädja besökare vid deras julbord på julafton. Temat för julbordet är ”Jul i gemenskap i en stress- och alkoholfri miljö”.

Business Network

Rotary Business Network är ett nätverk för att skapa kontakter mellan människor i en yrkesverksamhetsroll som kan resultera och skapa affärsmässigt utbyte och förståelse mellan olika branscher, företag och yrkesroller.

Julfest för de äldre

En traditionsenlig julfest arrangeras för de äldre i Trollhättan och genomförs i Missionskyrkan.

Språkkafé i Trollhättan

Under språkcaféet ges nyanlända möjlighet att byta erfarenheter och skapa relationer med högskolans studenter och personal.