Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROJEKT - Internationella projekt


Stöd till Musikskolan i Aluksne, Lettland

Trollhättan Rotaryklubb driver sedan många år ett projekt i staden Aluksne, Lettland.