President: Stefan Uvalic

I år fortsätter arbetet med att få ”nya klubbens” alla funktioner och kommittéer på plats. Mycket är igång och nu behöver det bara finputsas lite.
Det finns plats för alla att vara med och bidra med vad man hinner och kan, i någon av våra kommittéer.
Ett mål jag har för året är att behålla och utveckla antalet medlemmar i klubben, vilket blir ganska lätt om vi alla hjälps åt.
Alla medlemmar skall trivas på våra möten och må gott av att göra gott. Ett andra mål blir därför att vi skall öka närvaron på våra möten.
Ju fler vi är som träffas, desto roligare blir det.
Vi är många som är engagerade i olika projekt och kommittéer och är därmed också en inspirationskälla för andra – vilket ju är Rotarys världspresident, Barry Rassin’s tema för Rotaryåret 2018/2019 – ”Be the inspiration”.


Jag känner att vi gör något riktigt gott och inspirerande i våra lokala projekt bl a: ”Julklappar till behövande barn” och ”Julfest för äldre”. Att vi stöttar kvinnojouren Duvan och barnen som där lever i skyddat boende, värmer lite extra hos mig. Språkcafét sista torsdagen i månaden, där nyanlända ges möjlighet att skapa relationer och byta erfarenheter är också riktigt gott. Ytterligare ett mål för i år, är att vi får igång något eller några nya projekt att arbeta med. Alla idéer är välkomna!

Vår Distriktsguvernör Christer Liljenbergs tema för året: ”Rotary – en del av samhället”, inspirerar oss till att synas och märkas mer i samhället. Därför skall både vår Facebooksida och hemsida skall bli mer levande och uppdateras oftare. Christer har också vid upprepade tillfällen sagt att ”det skall vara roligt att vara Rotarian”.
Om vi alla hjälps åt, kommer vi att ha riktigt roligt.
Prioritera och planera, så ses vi på våra möten, fredagar kl.12:15 – 13:30!

Stefan Uvalic 2018/2019Tidigare president-texter


Presidenterna i klubbarna i Trollhättan tog under våren 2016 initiativ att lyfta frågan om samgående. Samma höst beslöts att starta en projektgrupp för att titta närmare på möjligheter och konsekvenser av olika alternativ av samgåenden.

Det första mötet mellan klubbarna i denna projektgrupp genomfördes i januari 2017 där utöver representanter för klubbarna även assisterande Guvernör Jerry Brattåsen var närvarande. Klubbarna enades om att starta upp ett projekt med målsättningen att slå samman de tre Rotaryklubbarna i Trollhättan till en klubb.

En styrgrupp bildades med en representant från varje klubb, nämligen Lars Häller, Per Frykner och Bengt Isberg.

Ytterligare ett antal grupper arbetade fram förutsättningarna för sammanslagningen. Under våren 2017 beslöt klubbarna, var för sig, att gå samman
Vi består nu av Starkodder, som grundades 1976, Strömkarlen som grundades 1966 och Thn RK, som grundades 1938. Tillsammans har vi 171 år av Rotary-verksamhet, erfarenhet, trevligt umgänge, goda gärningar och Rotaryana. Allt detta ska vi nu smälta samman till en klubb där alla ska känna sig hemma och välkomna och där vi tillsammans ska skapa något nytt.

Eftersom vi alla får nya Rotary -kamrater är det viktigt om vi alla vinnlägger oss om att lära känna varandra. Det blir enklare och betyligt trevligare.

Den nya klubbens vision

Vi ska uppfattas som en av Trollhättans ledande och attraktiva ideella föreningar som bidrar till samhällets utveckling genom att ta ett socialt ansvar, stödja olika välgörenhetsprojekt, bygga nätverk med mångfacetterad kompetens samt skapa förutsättningar för ett gott kamratskap.

Grundtanke

Basen i den nya klubben ska bygga på Rotarys kärnvärden: tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap. Vår kommunikation i våra relationer ska vara grundade i ärlighet, öppenhet, tillit och baserade på fakta. Genom detta skapar vi tillsammans möjligheter att långsiktigt utveckla vår klubb i en tid där samhället ständigt förändras.
Stagnation är idag lika med tillbakagång.

Målsättningar under Rotaryåret

 • Strukturera klubbens styrelse- och kommittéarbete.
 • Behålla och utveckla klubbens medlemsantal. Något mål för antalet nya medlemmar är underordnat vårt fokus som ligger på nya klubben, få ihop en helhet och skapa ett medlemsengagemang!
 • Minst 50 % av våra medlemmar är närvarande vid våra möten vilket skapar en dynamik och gör våra möten mera intressanta.
 • Pågående och nya välgörenhetsprojekt utvecklas vidare.

Strategier

 • Utveckla arbetet med Rotarys värderingar som en tydlig bas och genom detta attrahera nya medlemmar. 
 • Bygga upp en engagerad organisation som leder klubbens utveckling. 
 • Bygga upp välfungerande kommittéer inom viktiga områden. 
 • Ge alla medlemmar i klubben en funktion. Det ska vara självklart för alla att bidra utifrån sina egna förutsättningar. Engagera medlemmarna i olika uppdrag för att därigenom skapa en större motivation för Rotary.
 • Aktivt arbeta med att föryngra genom att lyhört agera efter vad som är viktigt och intressant för denna grupp
 • Utveckla Rotariandan så att den blir ett hållbar och anpassad för att möta den nya tidens krav och intressen.
 • Bygga vidare på Innovatumidéen och starta öppna möten med inriktning mot företagande och management.


Tidigare president-texter

Jag ser fram mot ett spännande år som president för Trollhättans Rotaryklubb
Maria Classon

Jag hoppas att vi ska få träffas vid många lunchmöten och lyssna till och uppleva intressanta föredrag tillsammans.

Gemenskapen i klubben är viktig där vi både får dela erfarenheter med utgångspunkt i våra yrken, arbeten, men också bakgrund och andra erfarenheter. Tillsammans får vi också verka i mänsklighetens tjänst, som är Rotarys tema för verksamhetsåret 2016-2017.

Rotary gör stora insatser internationellt på flera områden som vi alla bidrar till genom att vi är medlemmar. Mest känt är insatserna för att utrota polio. Vi gör också flera insatser lokalt genom ekonomiska bidrag och att dela med oss av vår tid och kunskap. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad.

Vi behöver alla hjälpas åt med att öka närvaron på våra veckomöten och det är ingen annan än vi själva som kan ändra på det. Programkommittéen bidrar med spännande och intressanta föredrag, men vi alla måste bidra med fler ”lyssnande öron”. När vi möts på Swania för våra lunchmöten på fredagar möts vi också för att dela med oss av varandra och dela med varandra. Mötet med rotarykamraterna ska vara något man ser fram emot varje vecka.

Vi behöver också hjälpas åt att hitta nya rotarykamrater i olika åldrar och med olika bakgrund. Bjud gärna med gäster som du tror uppskattar Rotarys upplägg och som är intresserade att engagera sig.

Vi ses på fredagar,

Maria President 2016-2017


 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: trollhattan@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Scandic Hotell Swania
Storgatan 47-49
46126 Trollhättan

Ordinarie mötestid: Fredagar 12:15

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Inget lunchmöte (klämdag)
2019-05-31 12:15