Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Lunchmöte på Zoom: Mentorsverksamheten näktergalen

Tidpunkt:
Adress: Digitalt, Zoom


Klubben har ett flertal träffar under året där vi gemensamt träffas, utbyter erfarenheter, samtalar om ens vardag och får lyssna på en intressant föredragshållare. Temana och personerna varierar från tillfälle till tillfälle. 


Mentorssamverkan Näktergalen

Under veckans träff träffar vi Ann Liss och Tanja Christianson. Båda verksamma på Högskolan Väst och ansvariga för projektet Näktergalen.

Projektet har till syfte är att verka för breddad rekrytering och överbrygga sociala och etniska skillnader i samhället. Näktergalen är en världsomspännande organisation och möjliggör att barn och mentorer kan träffas och utbyta erfarenheter varje vecka. Barn får en unik möjlighet att träffa en extra vuxen att umgås och bli vän med.  

Läs mer om projektet här. 

Digitala klubbmöten

Under rådande pandemi sker av våra klubbmöten på digitalt sätt. Vi testar även att förlägga mötestiderna både frukost, lunch, eftermiddag och kväll för att variera tillfällena som passar våra klubbmedlemmar och föredragshållare bäst. 

Hur ansluter jag mig?

Vi använder då verktyget Zoom som är enkelt att ansluta sig till via app på valfri enhet (dator, telefon eller platta). Behöver du hjälp med att ansluta dig finns det instruktioner i utskicket som kommer i samband med mötet. Att skapa ett konto på Zoom är gratis och du gör det här (det går också att tillfälligt ansluta). I samband med att veckomailet skickas ut får du även den aktuella möteslänken. Saknar du mailet? Kontakta klubbordföranden så hjälps vi åt.