Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Språkcafé för goda samtal

Tidpunkt:
Adress: Se länken i den beskrivande texten.


På språkcaféet träffas vi under lättsamma former för att träna på det svenska språket.Här delas erfarenheter, historier och nya kontakter kan skapas.

Språkcaféerna är ett samarrangemang mellan Studentkåren vid Högskolan Väst, Rotary och Högskolan Väst.

För allas säkerhet kommer vi att genomföra nästa Språkcafé som online-variant via videokonferens-verktyget Zoom.

Grundidén är precis som innan; vi kommer att öva på svenska med varandra i mindre grupper, bara denna gång via video.

Ingen föranmälan krävs.

Datum och tid för möte

https://www.hv.se/om-oss/vision-strategier-och-satsningar/internationellt-samarbete/sprakcafe/

MÖTESDATUM HÖSTEN (2021)
28 september, kl.16-17
26 oktober, kl.16-17
23 november, kl. 16-17
14 december, kl.16-17