Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Business Network

Tidpunkt:
Adress: SwaniaBusiness network är klubbens frukostkoncept där vi lägger fokus på ett gemensamt diskussionstema. Vi träffas och inleder med ett kort introduktion till dagens tema för att sedan över gemensam frukostkaffe samtala om frågor kopplade till det aktuella ämnet. Utbytena är ofta matnyttiga och intressanta.

Inbjudan till Rotary Business Network 

Tema: Värdegrund & FöretagskulturFredagen den 24 september startar vi upp årets nätverksmöten i Rotary Business Network – ett forum för dialog och utveckling. Vi träffas mellan klockan 7.30 - 9.00 på Swania. Vi inleder som tidigare med en gemensam frukost.

Vid detta möte vill vi lyfta erfarenheter kring temat Värdegrund och Företagskultur.

Utan att vi alltid tänker på det så genomsyras företag, organisationer och varumärken av värderingar och attityder - oskrivna eller tydligt nedtecknade ”regler” kring ett företags dna och identitet. Företagskulturen skulle kunna beskrivas som personalens inre kompass och berättar hur vi agerar i arbetsprocesser, vad vi står för och vart vi är på väg. Vad ingår då i detta område och vilka beteenden handlar det om? Konkret berörs faktorer som exempelvis språk, ämnes- och ordval, vardagligt bemötande, jargong, gränssättning, hierarki och öppenhet.

Utöver en kort introduktion i ämnet skickar vi med några frågeställningar, utöver dina egna att fundera kring:

  •              Vilka är dina viktigaste erfarenheter kring värdegrundsarbete?
  •              Hur kan företagskulturen skapa trygghet i oroliga tider?
  •              När blir en stark företagskultur gynnsam resp. ogynnsam?

Priset för frukosten är 95 kr per person och betalas vid ankomst i receptionen på Swania.

Platserna är begränsade och vi önskar din anmälan via mail, ulrika.leyon@telia.com, senast den 20/9.

Varmt välkommen till Rotaryårets första möte - vi ser fram emot många intressanta diskussioner och möten under det kommande året.

Vi förutsätter att alla deltagare är vaccinerade mot Covid-19.

Nätverkskommittén genom

Ida Willner, Fredrik Fryklund, Maria Stommendal & Ulrika Leyon Bertilsson

 

PS! Vill du veta mer om nätverket eller har tips, tankar och idéer på innehåll? Kontakta oss gärna!