Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Lunchmöte med Johanna Svedung

Tidpunkt:
Adress: Folkets Hus, Kulturhuset Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan
Vi träffas i traditionell ordning på Folkets hus i den av markerade delen i salen. Klubbmötet öppnar 12:15 men för dem som har möjlighet finns möjligheten att sätta sig till bords från klockan tolv. Tänk på att följa de riktlinjer och uppmaningar som gäller i Folkets hus samt gällande pandemin. Tillsammans fortsätter vi minska smittspridningen.

Dagens talare är Johanna Svedung och kommer berätta om utbildningsprogrammet Ruter Dam. 

Ruter Dams mål - fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag. Genom utbildning, affärsnätverk och mentorskap skapar Ruter Dam förutsättningar för kvinnliga ledares karriärutveckling. RD startade 1987 och sedan dess har 1300 kvinnor genomgått deras 1-åriga chefs-och mentorprogram där syftet är att deltagarna ska utveckla sitt strategiska, operativa och personliga ledarskap.

Läs mer här: www.ruterdam.com/