Trollhättan
STOCKHOLMS VÄSTRA
ProjectView

NYHETSARTIKLAR

Stöd till Musikskolan i Aluksne, Lettland

Det började redan på åttiotalet, när vår medlem Jack-Sture Börjesson deltog i en ekologisk konferens i Esbo i Finland angående Östersjön. I konferensen deltog representanter från diverse universitet och högskolor rung Östersjön.

Från Rigas ekologiska fakultet kom bl.a. Ilona Riekstina. Jack-Sture hade många intressanta diskussioner med Ilona, bl. a. bad hon om att få skickat till sig svenska och engelska läroböcker i naturvetenskapliga ämnen.

Andraspråket i Lettland var ryska. Ilona, som då bara var 22 år, pratade emellertid bra engelska och blev senare studierektor och lärare vid Aluksne Gymnasieskola, som ligger 20 mil öster ut mot Ryssland.

Karta Lettland

Lettland låg på den tiden under ryskt förmyndarskap, men blev fritt i 1991. Kort tid efter blev Jack-Sture åter inbjuden till Riga Universitet, och nu fördjupade han sig i sitt intresse för Lettland.
Projektet tog fart: 1993 skulle de svarta tavlorna i Nils Eriksson gymnasiet, Trollhättan, bytas ut mot white-boards. Jack-Sture tyckte det var synd att de svarta tavlorna skulle kastas, så han fick idén att skicka dem till gymnasiet i Aluksne. Vår medlem Jan-Olof Stigh anslöt sig nu till projektet och ordnade transport av de över 55 tavlorna utan kostnader.

Från Musikskolan i Trollhättan fick vi en hel del noter. Och nu skänktes det saker från alla håll och kanter i Trollhättan: Allt från Heltäckningsmattor till böcker, skidor, cyklar, gympadojor, strumpbyxor, skolbänkar, datorer, mm. Även föreningen Inner Wheel hjälpte till att samla in.

1996 hölls musikfestival i Aluksne, och Jack-Sture och Jan-Olof närvarade och lämnade över penninggåvor från Rotary i Trollhättan.

År 2000 firade gymnasiet och den tillhörande musikskolan 90 år. Vår medlem Kjell Sjöström skänkte pengar i form av en personlig donation.

Under åren därefter har Trollhättan Rotaryklubb fortsatt att skänka pengar i form av stipendier till gymnasieskolans elever. Stipendierna utdelas med motiveringen att "stipendiaterna varit flitiga och duktiga i sina studier och i behov av ekonomiskt stöd."

Skolan har nu ungefär 460 studerande i åldrarna från 13 till 19 år. Skolan har även fräschat upp klassrummen med hjälp av Rotarymedel.

2010 firades 100 års jubileum.


Nya Datasalen på gymnasiet 


31 maj 2012 fick vår klubb i likhet med tidigare år ett fint brev, undertecknad av en lång rad elever, där man på det varmaste tackar för den finansiella hjälpen Trollhättan Rotaryklubb har bidragit med. För eleverna har det också varit en hjälp att få stipendierna, eftersom deras ekonomi inte är särskilt god, och det är mycket svårt att få ett deltidsjobb eller ett sommarjobb.

 
Ingången till E. Glück's Aluksne State Gymnasium


Musikskolans Brass Band fick besök av Republiken Lettlands president, som var mycket imponerad av elevernas resultater. Alla de fina jackorna har skänkts av Trollhättans Rotaryklubb. Elevernas glädje och stolthet går inte att ta miste på. De har nu en mycket väl fungerande verksamhet och det glädjer oss att i viss mån ha bidragit till det!