Välkommen till Trosa Rotaryklubb!
Mötestid varannan måndag kl 19:00. Mingel från kl 18.30.
Gästanmälan kan göras per mail eller telefon till vår klubbmästare:
Michael Swedberg, michael.swedberg@telia.com, tel. 0733-542230

(OBS! Anmälan senast kl 17:00, sista torsdagen veckan innan.)

Klubbprogram
måndag den 25 november 2019
ÅRSMÖTE + Info om ett möjligt klubbprojekt
Efter middagen blir det ÅRSMÖTE (endast för medlemmar).

Efter avslutat årsmöte får vi på styrelsens begäran information om ett möjligt klubbprojekt:

Vi får besök av Björn Kellén, Hans Ahlin och Åsa Edberg som berättar om projektet
Cykling utan ålder
 
Det är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret.
En tanke finns att detta skulle kunna lanseras i Trosa.
Idén kommer från Danmark, verksamheten med cykling för äldre finns nu etablerad i över 40 länder.
I Sverige bildades föreningen Cykling utan ålder 2017 och med aktiviteter i 15 kommuner.
 
 
måndag den 9 december 2019
Julbord på Bergs Gård
Årets Julmiddag kommer att hållas på Bergs Gård, där vi även får information om verksamheten.
Gemensam transport t.o.r kommer att ordnas och ingå i priset för middagen.
Kostnaden för julbord inkl transport t.o.r Trosa (flera stopp i Trosa) är kr 495:-, dryck tillkommer.
Inbetalning skall göras i samband med bindande anmälan till senare angivet kontonummer.

 
måndag den 20 januari 2020
Vårens första ordinarie klubbmöte
Under våren 2020 kommer möten hållas måndagar jämna veckor, med start den 20 januari,
 
Klubbartiklar
tisdag den 5 november 2019
Inval av nya medlemmar
Besök av vår DG Gun-Marie Östedt Axelsson:

I samband med besök av vår DG vid ordinarie måndagsmöte 2019-10-28 välkomnades 2 nya medlemmar.
Lars Jarlerud och Lars Jonsson
 
söndag den 27 oktober 2019
Trosa Julmarknad
Trosa Rotaryklubb kommer i år att finnas på Trosa Julmarknad den 1 december.
Vid årets marknad kommer vi att samla in pengar till Rotary Doctors inköp av en fyrhjuling (jeep).
Detta fordon är nödvändigt för resor mellan byarna i Kenya, där ordentliga vägar mer eller mindre saknas.
Andelar á kr 100 kommer att erbjudas på marknaden, som "betalning" för den leksaks jeep som överlämnas tillsammans med ett gåvobrev.


 
tisdag den 9 juli 2019
Avslutning med presidentskifte
Vid sedvanlig avslutningsmiddag på Tosa Stadshotell firades och välkomnades klubbens nya president för år 2019/20.
Ett antal medlemmar, några med medföljande maka/make, avnjöt en utsökt middag tillsammans.
Under högtidliga former överlämnade avgående president Rolf Gustavsson till vår tillträdande president Helene Ljungqvist. 
fredag den 24 maj 2019
Klubbmästerskap i Parkgolf
En annorlunda klubbkväll med trivsamt mingel och klubbens första Golfmästerskap.
Vid ordinarie måndagsmöte den 20 maj träffades 25 personer, medlemmar och gäster, för uppskattad tävling på Trosa Parkgolf.
Klubben hade abonnerat den fina anläggningen för kvällen.

Värdig segrare individuellt, efter rafflande särspel, blev Nils Åkerlund.


Lagspelet vanns av trion: Jan Schmidt, Thomas Petterson samt Göran Hammarlund
 
Klubbprojekt
onsdag den 30 oktober 2019
Rotary ungdomsutybyte
Vill du och dina föräldrar veta mer Rotarys olika ungdomsutbyten ordnar Rotaryklubbarna i Nyköping, Oxelösund och Trosa en informationskväll på Nyköpings Enskilda Gymnasium.
 
Denna äger rum onsdagen den 13 november kl. 18.30.
 
Anmälan till denna kväll tas emot av Katarina Josefsson på mail-adress: katjos_nyk@hotmail.com 
senast 12 november.
 
Varmt välkomna!
 
 
lördag den 26 oktober 2019
Trosa RK på gymnasiemässan i Nyköping
Margareta Sålby, ungdomsansvarig och Agneta Flock, Trosa Rotaryklubb deltog på gymnasiemässan i Nyköping 23 oktober. 
Mässan är till för att informera 8:e och 9:e klasser om olika gymnasiealternativ, på förmiddagen var det klasserna från Trosa kommun som besökte mässan.  Vi informerade om Rotarys ungdomsutbyte: Sommarutbyte, Sommarläger, Ettårsutbyte, Georgiastipendiet. Förutom broschyrer hänvisade vi till hemsidan.
Titta gärna på  www.rotarystudent.se eller Rotarystudent på Facebook.
 
 
onsdag den 23 oktober 2019
Rotarys Ungdomsutbyte
Rotarys Ungdomsutbyte
Genom Rotarys program för ungdomar kan unga människor få stipendier, resa på kulturella utbyten eller hjälpa ett samhälle genom att delta i ett serviceprojekt. Rotarys program för ungdomar ger deltagarna minnen och kunskaper för livet.
Ungdomar mellan 15 och 19 år kan få möjlighet att besöka och studera i ett annat land under ett skolår. 
Dessutom finns korttidsutbyten under några veckor. De ger utbytesstudenterna möjlighet att besöka ett annat land.
Vad är Georgiastipendiet? 
Rotarianerna i staten Georgia i USA delar varje år ut ett åttiotal stipendier till studenter från andra länder för ettåriga studier vid universitet eller colleges i Georgia. Med dessa stipendier vill man skapa good will och förståelse över nationsgränserna. Stipendierna omfattar alla utbildningskostnader såsom terminsavgifter, läromedel, inkvartering och mat på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag på 400 USD. Kostnader för resor till och från USA samt försäkringar innefattas inte i stipendierna.
Läs mer på: www.rotarystudent.se


 
 
tisdag den 25 juni 2019
Bästa-kompis-stipendium

Sedan många är tillbaka har Trosa Rotaryklubb delat ut ett "Bästa-kompis-stipendium" till en elev ur varje högstadieårskurs i Tomtaklint och i Hedeby, dvs. total 6 stycken stipendier.  Stipendierna består av ett diplom och en kontant del på 1500 kr.  Bästa-kompis-stipendiet skall vara en belöning som inte grundar sig på betyg eller framgångar i studierna (sådana ges från andra håll), utan på elevers förmåga att vara bra kompisar. De elever som skall få stipendierna utses av kamraterna i respektive årskurs på respektive skola genom ett röstningsförfarande. Till de elever som utses skall också en motivering ges.

 
söndag den 9 september 2018
Bidrag till Trosa ungdomsverksamhet
Trosa Rotaryklubb bidrog i år till fritidsgårdarnas arrangemang att för första gången ordna en sommarfestival för ungdomar från årskurs 6. Agneta Flock delade ut en check på 3.000 kronor till Anneli Bradley, som är gruppchef för fritidsgårdarna.
 
onsdag den 6 juni 2018
Årets stipendiat utsedd!
Trosa Rotaryklubb delar årligen ut ett stipendium, som går till en person eller organisation, som gjort något påtagligt för Trosa och dess befolkning.
I år delades stipendiet ut till Peter Ericsson. Han har tränat ungdomar och vuxna i att spela badminton i 34 år och Peter har hittills haft nästan 500 elever. Hans insats har varit mycket viktig för att ungdomar ska hamna på rätt spelhalva. Några har också gått vidare i badmintonsporten.
Peter är både ordförande och tränare i badmintonklubben sedan ett antal år. Han ordnar dessutom klubbmästerskap för ungdomar med priser som han sponsrar.
Med andra ord en riktig eldsjäl. 
Peter fick motta stipendiet på 10.000 kronor på nationaldagen. Motiveringen löd: För god ungdomsinsats inom badminton i Trosa. Stipendieutdelare var Trosa Rotaryklubbs president Agneta Flock.


 
onsdag den 21 mars 2018
Sjöräddningen i Trosa

Trosa Rotaryklubb är ständig medlem samt sponsor till Sjöräddningen Trosa.
https://www.sjoraddning.se/trosa
 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: trosa@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Trosa Stadshotell & Spa
Västra Långgatan 19
61935 Trosa

Ordinarie mötestid: Måndagar 19:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

ÅRSMÖTE + Info om ett möjligt klubbprojekt
2019-11-25 19:00