U-fonden
STOCKHOLMS VÄSTRA

Rotarys U-fond,

Svenska Rotarianers Fond för internationellt utvecklingsarbete, startades som ett Multi District Action (MDA) inom Rotary, alltså en gemensam angelägenhet för alla Sveriges tio distrikt.

U-fonden lämnar bidrag i enlighet med vårt motto ”Hjälp till självhjälp” för att möjliggöra gemensam insats för undervisning och utbildning. Bidragen ges till rotaryklubbar och distrikt i Sverige. Bidrag måste kanaliseras genom en klubb eller ett distrikt. Sedan starten 1968 har cirka 24 miljoner kronor beviljats i bidrag, årligen till ett 30-tal projekt. Allt detta är möjligt tack vare svenska rotarianers generositet. Den största inkomstkällan är försäljningen av de välkända korrespondens- och julkorten.

Även små anteckningsblock har vi numera till försäljning. Gåvor i samband med födelsedagar eller till minne av någon avliden, tar U-fonden också tacksamt emot. Insatser för undervisning och utbildning kan exempelvis innebära projekt för att öka läskunnigheten, utrusta barnhem, starta yrkesutbildning, utbilda för att kunna få en effektivare matproduktion, utrusta skolor med vatten- och sanitetsanläggningar och även bidra till investeringar i skolbyggnader. Allt för att öka möjligheterna till utbildning och långsiktig utveckling! Vår förhoppning är att varje rotarian köper minst en bunt korrespondenskort, en bunt julkort och några anteckningsblock.

Att bli månadsgivare genom autogirering är också en god idé! Detta skulle göra det möjligt att kraftigt öka bidragsverksamheten till klubbarna för det internationella utvecklingsarbetet. Rotarys tema för året ”Rotary making a difference” är väl precis det som U-fondsprojekten bidrar till?!
 

Hjälp U-fonden att ge hjälp till självhjälp!                                       Bankgiro 569-5267   Swish 1235622428  

Viveca Serder

Ordförande Rotary U-fond 2017-18