Uddevalla-Byfjorden
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Mattias Johansson

Sekreterare

Namn: Maria Plass

Skattmästare

Namn: Andreas Alexandersson

IT-samordnare

Namn: Björn Tellow

Telefon: +46 070-5372437

E-post: bjorn@tellow.se

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Richard Bergström

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Birgitta Andersson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Brynja Brynjarsdottir

Vice President

Namn: Richard Bergström

Tillträdande President

Namn: Kenth Johansson

Registeransvarig

Namn: Björn Tellow

Telefon: +46 070-5372437

E-post: bjorn@tellow.se

Klubbmästare

Namn: Kenth Johansson

PR-ansvarig

Namn: Björn Tellow

Telefon: +46 070-5372437

E-post: bjorn@tellow.se

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Kirsten Eriksson

Telefon: +46 0706-370601

E-post: kirsten@erikssonbyggab.se

Valberedning

Namn: Kent Hägg

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Josephine Fredh

Vice klubbmästare

Namn: Tommy Gustavsson

Valberedning

Namn: Kirsten Eriksson

Telefon: +46 0706-370601

E-post: kirsten@erikssonbyggab.se

Närvarorapportör

Namn: Tommy Gustavsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Göran Abrahamsson

vice Sekreterare

Namn: Ellinor Forsberg

Kontaktperson GSE

Namn: Emma Rönnbrant

Revisorsuppleant

Namn: Kent Andreasson

Revisor

Namn: Joachim Lindroth

2:e vice sekreterare

Namn: Jan Lundblom

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Emma Rönnbrant

Revisor

Namn: Kurt Hansson

Valberedning

Namn: Joachim Lindroth

Ledamot Programkommittén

Namn: Maria Johansson

Närvarorapportör

Namn: Emma Rönnbrant