Ulricehamn
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIAOm Rotary - Lite historik
författat av vår medlem Gunnar Högborn

Rotary grundades 23 februari 1905 i Chicago och blev internationellt 1911, då första Rotaryklubb utanför USA startades.

Rotary kom till Europa 1911 med start i Belfast, Dublin och London. 1926 kom Rotary till Sverige, Stockholm Rotaryklubb. Göteborg 1927, Helsingborg och Malmö 1928. Första klubben till dåvarande Sovjetunionen 1990. I övriga Östeuropa går utvecklingen nu snabbt.
 
Rotary idag

Det finns nu 31603 klubbar med 1 211 723 medlemmar i 166 länder. 1 på 300 invånare är Rotarian i Sverige. De senaste klubbetableringarna har skett i Kabul, Afghanistan och Öst-Timor.

Sverige idag

I Sverige finns ca 29 000 kvinnor och män som är medlemmar i 540 klubbar. Till det sydligaste svenska distriktet hör även Polen. Lettland ingår i östra distriktet.

Vad är Rotary?

Rotary är en serviceorganisation av ledande kvinnor och män i affärs- och yrkeslivet. Rotary genomför världsomfattande och lokala humanitära projekt.

Rotary verkar för höga etiska värderingar inom alla yrken samt arbetar för världsförstående och fred.

Rotary består av serviceinriktade yrkesmänniskor tillhörande lokala Rotaryklubbar som vardera har en representant för varje yrkeskategori.

Rotary håller möten en gång i veckan där man bl a diskuterar hur man kan göra insatser för andra.

Rotary ungdomsutbyte ger varje år ett stort antal ungdomar möjlighet att studera i andra länder.

Rotary foundation är en internationell stiftelse för fred och förståelse samt en av världens största stipendiegivare och stöder tusentals humanitära projekt årligen.

Vad gör Rotary?

- Internationellt

Genom Rotary foundation, Rotarys svar på kravet på en global medmänsklighet, verkar Rotary för fred och förståelse genom ökade kunskaper och internationella kontakter. Rotary foundation delar årligen ut stipendier motsvarande värdet av mer än 50 Nobelpris. Rotary foundation har genom PolioPlus-projektet skyddat mer än 500 miljoner barn mot polio och andra smittsamma sjukdomar. Till detta har Ulricehamns RK bidragit med ca 100 000 kr.

Rotarys ungdomsutbyte ger varje år ca 9 000 ungdomar möjlighet att åka utomlands för att skapa bestående vänskapsförhållanden, överbrygga kulturella skillnader med mera.

Läkarbanken är ett typiskt Rotaryinitativ – startat och administrerat i Sverige. Läkare från Sverige arbetar under sex veckor i ett U-land. De avlöser varandra så att tjänsten kan upprätthållas hela tiden. Läkarna har ingen lön, men resan betalas av Rotary.

- I Ulricehamn?

Ulricehamns Rotaryklubbs grundades 1947, och dess första utåtriktade aktivitet var av lokal natur. Genom insamlade medel inköptes Per Hasselbergs skulptur Grodan, som skänktes till staden. Den fick en lämplig placering i Grodparken.

Under många år arrangerade klubben en yrkesträff för gymnasiets avgångsklasser, då eleverna av erfarna yrkesmänniskor i och utanför klubben informerades om de yrken de på förhand valt ut.

Förutom de av Rotary International bedrivna verksamheterna har Ulricehamnsklubben under de senare åren också ägnat Baltikum ett stort intresse. Yrkesfolk från Estland har beretts möjlighet att i Sverige studera sina svenska kollegors arbete samt inhämta grunderna i svenska språket.

För flera år sedan har klubben delfinansierat en hiss i en handikappskola i Haapsalu, Estland. Klubben har förmedlat över 270 000 EEK. Klubben har även tidigare satsat på ett vattenprojekt i Tanzania, men just nu klappar klubbens hjärta för Voiprojektet, se http://voi-ulricehamn.se

Klubben har på senare år även bidragit till en konstnärlig cykelparkering vid hamnområdet i Ulricehamn.