Klubbartiklar
söndag den 12 november 2017
Omtanke utan baktanke

Uttervägens hjältar
Umeå City första frukost rotary klubb (UCFFRK) har alltsedan 2007 delat ut utmärkelsen "Omtanke utan baktanke" till en person som på ett oegennyttigt sätt gjort och varit till stor nytta för andra människor.

Årets utmärkelse för 2017 går till vårdgivarna på Uttervägens gruppboende. 

Med stort engagemang och fint ledarskap har de på ett osjälviskt sätt tillsammans med sina vårdtagare uppnått höga mål som bidragit till ökad livskvalitet.
”Allt är möjligt om man vågar och är modig ”
 
torsdag den 9 juni 2016
Omtanke utan baktankeUmeå City första frukost rotary klubb (UCFFRK) har alltsedan 2007 delat ut utmärkelsen "Omtanke utan baktanke" till en person som på ett oegennyttigt sätt gjort och varit till stor nytta för andra människor.

Årets utmärkelse för 2015 har tilldelats Tatiana Håkansson. Tatiana studerar idrottsvetenskap vid Umeå universitet.

Klubbens motivering lyder "Tatiana har på ett oegennyttigt sätt varit navet i Refugees Welcome Umeå och deras arbete med flyktingar på väg till Finland. Organisationen har hjälpt över 10000 flyktingar som nattetid passerade Umeå från slutet av september fram till och med början av november 2015 på väg mot finska gränsen.

Hjälpen gavs genom olika grupperingar som hanterade mat, kläder, vatten, hygien, vård, blöjor, tolkar mm. En imponerande organisation gjorde hjälpen möjlig.

Tatianas stora och oegennyttiga arbete med flyktingströmmen genom Umeå överensstämmer väl med vår klubbs mål med omtanke utan baktanke.

 

 
Klubbprogram
fredag den 12 juni 2020
Styrelsemöte
 
fredag den 12 juni 2020
Promenadmöte
 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

IKSU Sportcenter
Petrus Lestadius väg 15
907 03 Umeå

Ordinarie mötestid: Fredagar 06:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Styrelsemöte
2020-06-12 09:00