Umeå
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Jorunn Larsen

Sekreterare

Namn: Maria Hedblom

Skattmästare

Namn: Björn Ottosson

IT-samordnare

Namn: Ola Wennstedt

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Jerry Ando

Ordf. Programkommittén

Namn: Jerry Ando

Tillträdande President

Namn: Gunilla Guldbrand

Närvarorapportör

Namn: Ola Wennstedt

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Thomas Liljedahl

Immediate Past President (IPP)

Namn: Maria Hedblom

Revisor

Namn: Lars Wendel