Rotary Uppsala-Linné är den näst yngsta Rotaryklubben i Uppsala. Vi håller våra ordinarie frukostmöten
på måndagar kl 07.30 till 08.30.
Tanken är att de ska präglas av en lättsam stämning utan att vi fördenskull frångår Rotarys regler och värderingar.
Exempel på extraordinarie möten är skördefesten i slutet av sommaren, föredrag med samkväm och något studiebesök per år.
Flera medlemmar har varit värdfamiljer till Rotary Peace Fellows sedan utbildningen startades vid Uppsala universitet.
Rotary Uppsala-Linné ska spegla samhället i stort, vilket gör att alla yrken och befattningar är välkomna. 
Vårt mål var att 50% av medlemmarna skulle vara kvinnor – idag har kvinnorna tagit kommandot med 51%.
Presidenten är vartannat år kvinna och vartannat man.
För att logga in på Rotary.org öppna gärna "länken"   https://www.youtube.com/watch?v=4WtoMY1knpM 
Rotary.org har också användbara appar. Se  https://my.rotary.org/en/manage/community-marketplace/official-rotary-apps
Rotary Club Locator app

Rotary Club Locator app

Find Rotary clubs worldwide with our free Rotary Club Locator app. You can search for clubs by keyword, country, state or province, district, and even meeting day. Or simply use the “Near me” feature to find clubs close to your current location.

 


               
Klubbens historia
Se bilder med text av: Stefan_Östergrens_Bildspel

JULFRUKOST 2018

Den 17 december avåts en traditionsenlig julfrukost på Uppsala slott.
Ett 80-tal rotarianer från Uppsalas olika klubbar samlades under lättsamma former för att äta gröt och sjunga julsånger.
Överskottet från evenemanget gick till Polio Plus.Det är tredje året i rad som Rotary Linné anordnar julfrukost på slottet.

På bilden syns de musikaliska ledarna Robert Sund och Stefan Parkman samt president Birgitta Meurling

Klubbprogram
Distriktprogram
tisdag den 27 augusti 2019
Styrelsemöte 1
 
lördag den 7 september 2019
DTS1 Kickoff
 
lördag den 14 september 2019
Distriktskonferens
 
lördag den 14 september 2019
Höststämma
 
måndag den 16 september 2019
TRF certifieringsseminarium
 
torsdag den 19 september 2019
TRF certifieringsseminarium
 
 
onsdag den 9 oktober 2019
Styrelsemöte 2
 
torsdag den 10 oktober 2019
Global grant
Det finns en ambition från RI om att antalet Global Grant ska öka. Vi kan konstatera att det finns behov av att veta hur man gör praktiskt. Denna kväll kommer vi att gå igenom praktiskt hur man går tillväga genom att visa hur en klubb genomför en planerad ansökan. Välkomna!
 
tisdag den 15 oktober 2019
DTS2
 
torsdag den 17 oktober 2019
Global Grant - Hur gör man?
Det finns en ambition om att öka antalet global grants. Detta blir en kväll där vi tillsammans går igenom praktiskt hur man gör.
 
lördag den 16 november 2019
RLI 8 dag 1-2 Stockholm
 
tisdag den 26 november 2019
Styrelsemöte 3
 
onsdag den 29 januari 2020
Styrelsemöte 4
 
söndag den 16 februari 2020
RLI 8 dag 3 Stockholm
 
onsdag den 4 mars 2020
DTS3
 
tisdag den 24 mars 2020
Styrelsemöte 5
 
onsdag den 13 maj 2020
Styrelsemöte 6
 
fredag den 29 maj 2020
DTS 4 Avslutningsfest
 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Park Inn by Radisson Uppsala Hotel
Storgatan 30
753 31 Uppsala

Ordinarie mötestid: Måndagar 07:30

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart