PROJEKT - Egna projekt

att leva med en demenssjuk förälder

2015-11-01

På Kerstin Lundströms, sjuksköterska och specialiserad inom demensområdet, initiativ startade under 2008 Kerstin och Lennart Wågström klubbprojektet "Att leva med en demenssjuk förälder”.

Vi tog fram ett informationshäfte till ung-domarna som även sänts till Sveriges samtliga Rotaryklubbar samt utdelades till många minnesenheter på sjukhusen. De erhöll även en DVD - ”Ung anhörig” om problematiken kring demenssjukdom.
    Kerstin föreläste på många Rotaryklubbars morgon- eller lunchmöte om demenssjukdomar och inte minst om ungdomarnas problem. Vi har tillskrivit ungdomssajter för att de skall hjälpa till att förmedla vårt budskap. Intresset har dock varit svagt.

att leva med en demenssjuk förälder

Vid uppstarten av projektet deltog Susanne Axelsson, Sundsvall. Hon kom att arbeta med andra frågor varför Jenny Eriksson, Gävle, därför gick in och blev aktiv i projektet. Jenny vars far fick Alzheimer när hon var 10 år. Hon hade då en lillebror på 8 år och mamma var gravid. Pappa gick bort 6 år senare.
    Många Rotaryklubbar och andra föreningar har haft Jenny som mycket uppskattad före-läsare, där hon berättar under rubriken "Jag är både stark och svag".Jenny är också en duktig fotograf, målare, låtskrivare samt skriver berörande dikt-böcker. Jenny är Uppsala Östra Rotaryklubbs Hedersmedlem.

Kerstin, Jenny och Lennart

Vi har informerat rektorer, skolsköterskor, skolkuratorer och skolspykologer vid gymnasie- och högstadieskolorna i Uppsala då de har direktkontakt med dessa ungdomar. Vår Rotaryklubb har även bekostat och delat ut Jennys bok ”Du är inte ensam” till samtliga elever i de 98 grund- och gymnasieskolorna i Uppsala kommun. En flicka önskade hjälp att övningsköra så att hon skulle kunna ta körkort och skjutsa sin sjuka mamma. Henrik Didner hjälpte henne. Vi har även ordnat helgläger för ungdomar.
   
Den största svårigheten är att få kontakt med ungdomarna då förälderns sjukdomstillstånd är sekretessbelagd vilket innebär att vi måste ha stöd av minnesenheterna på våra sjukhus så att de berättar för ungdomarna att de kan få hjälp genom vår Rotaryklubb.

Ytterligare information hittar du på

www.rotary.se       www.unganhorig.se     www.alzheimerfonden.se

facebook share button twitter share button linkedin share button

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: uppsala-ostra@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Bryggeriet Ångkvarn
Östra Ågatan 59
753 22 Uppsala

Ordinarie mötestid: Måndagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart