Funktionärer

President

Namn: Sten Hellström

Skattmästare

Namn: Carin Nyström

IT-samordnare

Namn: Anders Edin

IT-samordnare

Namn: Patrick Karlsson Edlund

vice Skattmästare

Namn: Lars Kylberg

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Lars Kylberg

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Bengt Didner

vice Sekreterare

Namn: Patrick Karlsson Edlund

Revisor

Namn: Reine Sjödin

Kontaktperson Mutomo

Namn: Lennart Wågström

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Tiit Lüllmaa

Kontaktperson PolioPlus

Namn: Tiit Lüllmaa

Klassifikation

Namn: Magnus Åkerman

vice Sekreterare

Namn: Carin Nyström

Ordf. Programkommittén

Namn: Åke Pålshammar

Revisor

Namn: Christer Svensson

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Mats Andersson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Eva Sterte

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Anna-Karin Westerlund

Arkivarie

Namn: Anna-Karin Westerlund

Tillträdande President

Namn: Ulf Melin

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Lena Åberg Frisk

Ledamot Klubbkommittén

Namn: Lena Sandström

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: uppsala-ostra@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Bryggeriet Ångkvarn
Östra Ågatan 59
753 22 Uppsala

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart