President: Sten Hellström

 

Hej

Jag heter Eva Sterte och är president i Uppsala Östra Rotaryklubb verksamhetsåret 2017/2018. Ett roligt och hedersamt uppdrag, som ju började så smått redan under våren. Då fick jag möjlighet att var en av de första deltagarna på Rotarys ledarskapsprogram RLI. Riktigt intressanta och lärorika dagar, och inte minst lärorik var kontakten med pratsamma och kunniga rotarianer från många av distriktets klubbar.

Past President Margareta Fernberg har varit en klippa i introduktionen till uppdraget. Vilken bra modell Rotary har för kontinuiteten i ledarskapet! Och jag har dessutom en engagerad inkommande president att bolla verksamhetsplanen med.

Uppsala Östra är en stor klubb med närmare 100 medlemmar. Vilken rikedom av erfarenheter, vilja och kontakter med ett brinnande hjärta för de ideella insatser Rotary förlitar sig på. Lunchmötena är vår självskrivna regelbundna mötesplats, och vi har alltid fantastiska föredrag med mycket skiftande ämnesval att fascineras av. Jag vill verkligen bevara känslan av trivsel när vi välkomnar varandra och hör det glada sorlet under den första delen av lunchen. Vi trivs så bra och är väl omhändertagna på Clarion Hotell Gillet varje måndag kl 12.00.

Men vi har också planerat att mötas i andra former under året.  Det kan vara  AW för både nya och gamla medlemmar, studiebesök, klubbsamråd och nätverkande och samarbeten med andra klubbar. På höstens klubbsamråd ska vi också prata om vilka projekt som kan tänkas dra in lite mera pengar till kassan, så vi kan öka vårt bidrag till viktiga insatser både här hemma och internationellt. 

Glädjande nog finns det ett engagemang bland medlemmarna för att inte bara bidra med pengar, utan också sin egen tid. Styrelse och funktionärer är navet, men vi behöver allas hjälpande händer och fötter för att vi ska göra skillnad på det sätt vi som rotarianer vill. 

Jag ser fram emot ett år med överraskningar och glädje liksom mycket lärande och vänskap. Och stolthet över vad Rotary står för.

Eva Sterte

President Uppsala Östra Rotaryklubb.

Eva Sterte


 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: uppsala-ostra@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Bryggeriet Ångkvarn
Östra Ågatan 59
753 22 Uppsala

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Kommer snart