Uppsala
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

Skattmästare

Namn: Susanne Söderberg

vice Sekreterare

Namn: Lina Emilsson

President

Namn: Sten Ström

Sekreterare

Namn: Kristina Östberg Eriksson

IT-samordnare

Namn: Björn Lindé

IT-samordnare

Namn: Lars Erni

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Björn Lindé

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Catherine Bråkenhielm

Kontaktperson Samhällstjänst

Namn: Anders Alberius

Telefon: +46 072-9639520

E-post: ak@alberius.se

Tillträdande President

Namn: Dinu Dunca

Revisor

Namn: Rolf Carlson

Kontaktperson Yrkestjänst

Namn: Lina Emilsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Dinu Dunca

Kontaktperson internationell tjänst

Namn: Tore Samuelsson

Telefon: +46 070-5347041

E-post: toresamuelsson1@gmail.com

Revisor

Namn: Micael Larsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Catherine Bråkenhielm

Närvarorapportör

Namn: Kristina Östberg Eriksson

Revisor

Namn: Susanne Fagerberg

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Björn Lindé

vice Sekreterare

Namn: Sten Ström