Uppsala
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Dinu Dunca

Ett kvartal in i verksamhetsåret 2020/21…


Det känns som ett stort ansvar att ha övertagit presidentskapet i Uppsalas äldsta och största Rotaryklubb. Med 84 år på nacken är klubben nästan två decennier äldre än jag, och mycket vatten lär ha runnit under Islandsbron sedan klubben bildades. Tänk om man kunde ta vara på all den erfarenhet som alla klubbens rotarianer har skaffat sig genom åren sedan dess!

Å ena sidan är ju ”intet nytt under solen”, och människor är sig rätt lika genom historien. Att vi dessutom är lika varandra, även om vi bor på olika platser på jorden, stämmer med både Rotarys värderingar och mina egna upplevelser som boende i eller besökare till flera länder.

Föregångarna i vår klubb tog sig igenom andra världskriget (även om de slapp delta i det), det kalla kriget med dess kapprustning och kärnvapenhot, avkoloniseringen, folkhemmets grundläggning (och, enligt några bedömare, avveckling) och mycket annat. Detta kan vara värt att minnas när vi själva nu behöver gå igenom en tid av problem då ingen har lösningarna eller vet hur länge den kommer att vara. På ett ganska hårdhänt sätt har vi fått lära oss hur mycket mänskliga relationer betyder för ett gott liv. Det gäller inte minst dem av våra medlemmar – drygt hälften – som tillhör en riskgrupp. Låt oss minnas detta när pandemin så småningom klingar av, och låt oss inte glömma dem så länge den pågår!

Å andra sidan har vi, i våra dagar, nämligen tillgång till information och teknik som våra föregångare inte ens skulle kunnat drömma om. Eller, kanske kunde några det: jag minns seriefiguren Dick Tracey, som hade en bildtelefon, stor som ett armbandsur, så att han kunde både se och tala med sina kollegor på distans. Numera är det vår vardag, och den tekniken hjälper oss att hålla kontakt med både arbetskamrater, barnbarn och Rotarykamrater, utan att riskera smitta.

Liknande teknik gör att klubben sedan slutet av augusti kan ha våra veckomöten både i form av lunch – för högst ett tjugotal med ”coronadukning” – och digitalt deltagande var som helst ifrån. Dessa hybridmöten kräver mycket av teknisk logistik (som inte alltid fungerar) men gör det också möjligt för nästan alla klubbens medlemmar att lyssna på intressanta föredrag om de vill, oavsett smittrisk och var de befinner sig på jorden. Vi skulle till och med kunna inbjuda talare från andra kontinenter, som kan dela med sig av kunskap, erfarenheter och visioner utan att lämna sin hemstad.

Egentligen är vår ”hemmahamn” Restaurang Kungsängsliljan på Östra Ågatan, men på grund av smittrisken för de boende i den bostadsrättsföreningen har vi fått söka andra mötesplatser. Efter att ha hållit till i en av Uppsalas restauranger har vi tills vidare landat i Hotell Duvan, Samariterhemmets konferenslokaler på Dragarbrunnsgatan. Dit är alla rotarianer välkomna; lunch kräver föranmälan men för digital närvaro behöver man bara klicka på en länk på internet.

Lyckligtvis har klubben en duktig och engagerad styrelse, som gör sitt bästa för att driva verksamheten framåt. (Hittills har våra sammanträden kunnat hållas i trädgårdar för att minska smittrisken).


Från vänster:

Björn Lindé, Klubbmästare
Lina Sors Emilsson, Ledamot Yrkestjänst
Sten Ström, President
Dinu Dinca, inkommande President
Catherine Bråkenhielm, tidigare President
Kristina Östberg Eriksson, Sekreterare

 

Styrelsen består också av

Susanne Söderberg, skattmästare och

Andreas Christofersson, adjungerad (som var frånvarande vid tillfället)


Samtidigt med våra lunchföredrag fortsätter förstås våra aktiviteter för bättre livsvillkor i både Uppsala och världen: samarbetet med Stadsmissionen och Diakonicentrum, med vår vänklubb i norra Rumänien och med Rotary Peace Fellows; kampen för att utrota polio och utvecklingsprojektet i Mutomo i Kenya för att nämna några. Engagerade medlemmar i vår klubb hjälper till att driva dessa verksamheter och förmedlar information till klubben och styrelsen.

Vi har dock också beslutat att prioritera en helt ny satsning för att utveckla vår Rotaryklubb som ett yrkesnätverk. Vi är stolta över att fem av våra medlemmar har skapat Uppsala Rotary Professional, som ska vara ”En öppen digital mötesplats där vi tillsammans verkar för att bidra till professionell utveckling och framgång”. Med början i september har URP ordnat intressanta och engagerande digitala föredrag och nätverksdiskussioner varannan torsdagsmorgon. Tanken är att både de, som nu är yrkesverksamma, och de, som har mycket erfarenhet och ett stort kontaktnät från ett långt yrkesliv, tillsammans ska bidra till en positiv utveckling för både enskilda och yrkesområden – helt i linje med Rotarys grundvärderingar. Välkommen att delta i mötena via zoom, länk finns på 

https://www.uppsala-rotary-professional.se/kalendarium/

Uppsala Rotaryklubb stöder också Stargrind, en resurs för unga entreprenörer. Varannan vecka ordnas frukostmöte i Gottsunda Centrum, där en garvad entreprenör delar med sig av sina erfarenheter. Det finns också ett mentor-till-mentorprogram, där äldre och yngre stöder varandra med sina kunskaper och erfarenheter från exempelvis yrkesliv respektive IT-teknik.
Läs mer på https://www.stargrind.se/ 

 

Där befinner vi oss alltså nu, när en fjärdedel av verksamhetsåret har passerat.
Som alla andra får vi försöka göra det bästa av situationen och ta vara på möjligheterna.                

Varma hälsningar

Sten Ström

President 2020/21
Kontakta mig på uppsala@rotary.se


VARJE ONSDAG = EN ROTARY-DAG

För oss i Uppsala Rotaryklubb är det fint bestämt och ordnat:

onsdag lunch är, om inget hindrande finns, vikt för Rotary.

Rotary har mycket att ge:

nätverk, gemenskap, välgörenhet, internationella öppningar, samhällsengagemang, ledarskapsutveckling, fredsarbete, ungdomsutbyte, kunskap etc.

Allt det vet vi ju.

Men navet i Rotary-engagemanget är den egna klubben och dess lunchmöten. Är man med där får man alltid något med sig, och man förväntas att dela med sig av något. Djupast sett av sig själv genom kamratskap och engagemang. Med det står och faller Rotary. Lunchen, gemenskapen, nätverkandet, föredraget är det främsta utbytet.

Mitt enkla budskap nu är alltså:

Låt oss verkligen prioritera Rotary onsdag kl 12-13, om det bara är möjligt. Strecka i almanackan. Var med. Ta och ge. Var flitig. Då blir det bara ännu roligare och bättre för alla.  Det är ju precis vad vi vill.

Livspusslet ser olika ut för oss. Det måste man inse. Att åldrarna i klubben är olika, eller yrkesaktiviteten, eller familjesituationen, eller engagemanget i andra föreningar etcger den positiva dynamik, som gör vår klubb till en av de trevligaste och roligaste att vara med i, och att besöka. Det tycker jag vi ska bjuda frikostigt på, så ta gärna med gäster.

Slut för nu!

Med varma rotaryhälsningar

Anders Alberius, presidentVad är Rotary?

Rotary International är en organisation för världens alla rotaryklubbar. Det finns nästan 34 000 rotaryklubbar i drygt 200 länder och regioner. Medlemmarna i de självständiga klubbarna kallas rotarianer och bildar ett globalt nätverk bestående av 1,2 miljoner ledare inom närings- och yrkesliv, som alla ställer sin tid och kompetens till samhällets och världssamfundets förfogande. De enskilda rotaryklubbarna å sin sida tillhör den globala organisation som kallas Rotary International.

Hur går jag med i Rotary?

Vill du gå med i en lokal rotaryklubb? Du kan meddela ditt intresse till någon rotarian du känner men var samtidigt medveten om att du alltid måste föreslås för medlemskap i en klubb. Du kan även kontakta en lokal rotaryklubb direkt. Ring presidenten.

Ofta bjuds en medlemskandidat in till ett eller flera klubbmöten av en klubbmedlem, så att han eller hon får lära sig mer om Rotary. Sedan kan medlemmen överlämna medlemskandidatens namn till klubbens medlemskommitté.

Enda sättet att bli medlem i Rotary är att bli tillfrågad om medlemskap av en klubb.

Vad är medlemsvillkoren?

Medlemskandidaten måste

·         Arbeta, eller innan pensionen ha arbetat och varit verksam i ledarfunktion eller som ägare, beslutsfattare eller chef i privat eller offentligt verksamhet

·         ha visat intresse för osjälviskt tjänande genom personligt engagemang, service above self

·         vilja klara av att uppfylla klubbens krav på veckonärvaro eller medverkan i lokala projekt

·         bo eller arbeta på klubborten eller i dess närområde.

Vad är medlemsåtagandena?

Medlemmar förväntas gå på klubbens veckomöten om inget direkt hindrande skäl finns. De måste betala en årlig medlemsavgift till klubben, distriktet och Rotary International och förväntas delta efter möjlighet i rotaryklubbens lokala eller internationella aktiviteter eller projekt.

Vad är närvarokravet?

Närvaro på minst 50% av klubbens möten förväntas av en aktiv rotarian.

Vad är minimiåldern för att gå med i Rotary?

Det finns ingen minimiålder för rotarymedlemskap. Du kan erbjudas rotarymedlemskap när som helst efter att du etablerat dig på arbetsmarknaden och har tid att uppfylla rotaryklubbens medlemsvillkor. Om du vill gå med i en rotaryklubb kan du fråga klubbmedlemmarna om vad det kostar i tid och pengar att uppfylla medlemsvillkoren, sedan får du själv avgöra om du klarar det åtagandet.

Får högskolestuderande gå med i Rotary?

Nej. Rotarianer har nått ett visst mått av yrkeserfarenhet som gör att de kan ta med sig specifik kompetens till. Men högskolestuderande på grundutbildningar och forskarstuderande och unga vuxna kan gå med i en rotaract-klubb .