Funktionärer

President

Namn: Catherine Bråkenhielm

Sekreterare

Namn: Lina Emilsson

Skattmästare

Namn: Anna Pedersen

IT-samordnare

Namn: Lars Erni

IT-samordnare

Namn: Björn Lindé

vice Sekreterare

Namn: Sten Ström

vice Sekreterare

Namn: Kristina Östberg Eriksson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Jan Henningsson

Revisor

Namn: Rolf Carlson

Valberedning revisorer

Namn: Per Uhlén

Valberedning revisorer

Namn: Ann-Cathrine Haglund

Revisor

Namn: Susanne Fagerberg

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Dinu Dunca

Tillträdande President

Namn: Sten Ström

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Kungsängsliljan
Östra Ågatan 73
75322 Uppsala

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

PÅSKLOV: Inget veckomöte
2020-04-08 12:00