President: Catherine Bråkenhielm

VARJE ONSDAG = EN ROTARY-DAG

För oss i Uppsala Rotaryklubb är det fint bestämt och ordnat:

onsdag lunch är, om inget hindrande finns, vikt för Rotary.

Rotary har mycket att ge:

nätverk, gemenskap, välgörenhet, internationella öppningar, samhällsengagemang, ledarskapsutveckling, fredsarbete, ungdomsutbyte, kunskap etc.

Allt det vet vi ju.

Men navet i Rotary-engagemanget är den egna klubben och dess lunchmöten. Är man med där får man alltid något med sig, och man förväntas att dela med sig av något. Djupast sett av sig själv genom kamratskap och engagemang. Med det står och faller Rotary. Lunchen, gemenskapen, nätverkandet, föredraget är det främsta utbytet.

Mitt enkla budskap nu är alltså:

Låt oss verkligen prioritera Rotary onsdag kl 12-13, om det bara är möjligt. Strecka i almanackan. Var med. Ta och ge. Var flitig. Då blir det bara ännu roligare och bättre för alla.  Det är ju precis vad vi vill.

Livspusslet ser olika ut för oss. Det måste man inse. Att åldrarna i klubben är olika, eller yrkesaktiviteten, eller familjesituationen, eller engagemanget i andra föreningar etcger den positiva dynamik, som gör vår klubb till en av de trevligaste och roligaste att vara med i, och att besöka. Det tycker jag vi ska bjuda frikostigt på, så ta gärna med gäster.

Slut för nu!

Med varma rotaryhälsningar

Anders Alberius, presidentVad är Rotary?

Rotary International är en organisation för världens alla rotaryklubbar. Det finns nästan 34 000 rotaryklubbar i drygt 200 länder och regioner. Medlemmarna i de självständiga klubbarna kallas rotarianer och bildar ett globalt nätverk bestående av 1,2 miljoner ledare inom närings- och yrkesliv, som alla ställer sin tid och kompetens till samhällets och världssamfundets förfogande. De enskilda rotaryklubbarna å sin sida tillhör den globala organisation som kallas Rotary International.

Hur går jag med i Rotary?

Vill du gå med i en lokal rotaryklubb? Du kan meddela ditt intresse till någon rotarian du känner men var samtidigt medveten om att du alltid måste föreslås för medlemskap i en klubb. Du kan även kontakta en lokal rotaryklubb direkt. Ring presidenten.

Ofta bjuds en medlemskandidat in till ett eller flera klubbmöten av en klubbmedlem, så att han eller hon får lära sig mer om Rotary. Sedan kan medlemmen överlämna medlemskandidatens namn till klubbens medlemskommitté.

Enda sättet att bli medlem i Rotary är att bli tillfrågad om medlemskap av en klubb.

Vad är medlemsvillkoren?

Medlemskandidaten måste

·         Arbeta, eller innan pensionen ha arbetat och varit verksam i ledarfunktion eller som ägare, beslutsfattare eller chef i privat eller offentligt verksamhet

·         ha visat intresse för osjälviskt tjänande genom personligt engagemang, service above self

·         vilja klara av att uppfylla klubbens krav på veckonärvaro eller medverkan i lokala projekt

·         bo eller arbeta på klubborten eller i dess närområde.

Vad är medlemsåtagandena?

Medlemmar förväntas gå på klubbens veckomöten om inget direkt hindrande skäl finns. De måste betala en årlig medlemsavgift till klubben, distriktet och Rotary International och förväntas delta efter möjlighet i rotaryklubbens lokala eller internationella aktiviteter eller projekt.

Vad är närvarokravet?

Närvaro på minst 50% av klubbens möten förväntas av en aktiv rotarian.

Vad är minimiåldern för att gå med i Rotary?

Det finns ingen minimiålder för rotarymedlemskap. Du kan erbjudas rotarymedlemskap när som helst efter att du etablerat dig på arbetsmarknaden och har tid att uppfylla rotaryklubbens medlemsvillkor. Om du vill gå med i en rotaryklubb kan du fråga klubbmedlemmarna om vad det kostar i tid och pengar att uppfylla medlemsvillkoren, sedan får du själv avgöra om du klarar det åtagandet.

Får högskolestuderande gå med i Rotary?

Nej. Rotarianer har nått ett visst mått av yrkeserfarenhet som gör att de kan ta med sig specifik kompetens till. Men högskolestuderande på grundutbildningar och forskarstuderande och unga vuxna kan gå med i en rotaract-klubb .

 

 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Kungsängsliljan
Östra Ågatan 73
75322 Uppsala

Ordinarie mötestid: Onsdagar 12:00

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

PÅSKLOV: Inget veckomöte
2020-04-08 12:00