Uppsala
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Rumänien förr och idag

RUMÄNIEN FÖRR OCH IDAG

Rumäniens förhistoria går ca 40,000 år tillbaka i tiden. År 2002 hittades 39 450 år gamla fossiler av hominider Homo sapiens, det är bland de äldsta i Europa.

Mellan åren 106-271 e.Kr. var en stor del av området en del av Romarriket, under namnet Dacia. Stora mängder guld och silver forslades till Rom av kejsaren Trajanus (se Trajanus kolumn till vänster). 

Rumänien bildades1859 av två furstendömen Valakiet och Moldova. Carol I blev Kung 1881. Transsylvanien som låg under Habsburgska-ungerska  imperiet anslöt till StorRumänien 1918. År 1940 blev Carol II kung för att två dagar senare lämna över tronen till sonen, som blev kung Mikael 1.

Efter andra världskrigets slut stannade Röda armen kvar i Rumänien. Röda armén återupplivade det tidigare förbjudna kommunistpartiet som vid den tiden bara hade några hundra medlemmar.


 

   
  Kung Mikael 1 regerade fram till 1947 då Sovjetunionen tvingade honom att abdikera och kungen flydde då till Schweiz där han utbildade sig till pilot. Till vänster ser man en bild över det kungliga sommarpalatset Peles byggt av kungahuset Hohenzollern.Från 1947 till december 1989 präglades Rumänien av ett kommunistisk enpartistyre. År 1965 då Nicolae Ceaușescu kom till makten distanserade han officiellt Rumänien från den sovjetiska maktsfären genom en egen utrikespolitik. Han påbörjade ett samarbete med Renault för personbilar under namnet Dacia och även flygplanstillverkning på licens av BA 1-11. Hans sista goda gärning för landet var att han 1968 opponerade sig officiellt då Sovjetunionens angrep dåvarande Tjeckoslovakien. 

Ceausescus ambition var bland annat att öka befolkningen genom att förbjuda aborter och göra preventivmedel illegala för att på så sätt trygga tillgången till arbetskraft. 

Det orsakade stora problem för de unga i landet. Många nyfödda, handikappade barn kunde därför inte komma ut i samhället ordentligt. Uppemot 100 000 barn mellan 0 och 18 år hamnade under 1980-talet på institutioner som saknade resurser till utbildning och intellektuell stimulans. Många barn led av näringsbrist och gavs därför blodtransfusioner. Detta ledde till spridning av HIV vilket staten hemlighöll.

Ceaușescu sålde ut alla produkter från jordbruket för att betala statsskulden. De som fick svälta till följd av hans handlingar var befolkningen medan han själv levde i lyx.  Medborgarna ägde inte pass och all typ av kontakt med utlandet utanför östblocket var förbjuden. Man kunde, om man hade kontakter inom polisen, möjligen resa en gång om året inom östblocket. 

Idag är Rumänien en republik som gränsar i norr mot Ukraina, i öster till Moldavien och Svarta havet, i söder till Bulgarien, längs med floden Donau, och i väster mot Ungern och Serbien.
Rumänska språket är närbesläktat med italienska, franska, spanska, portugisiska och katalanska. Runt 30 miljoner personer i världen talar rumänska, främst i Rumänien och Moldavien.

År 1990 var det första året av frihet och därmed starten för demokratin i Rumänien.

Sociala och politiska klyftor uppstod under Ceaușescus styre varav vissa klyftor är synliga än idag. Efter en hastig rättegång avrättades Ceaușescu och hans hustru Elena på juldagen samma år. 

Nationella befrielsefronten FSN bildades och landet andades frihet för första gången och nya ledare valdes på ett demokratiskt sätt. Själv blev jag vald till borgmästare i min egen stad Tautii de Baia Mare den 4 januari 1990. 

Anhängare av de andra partierna ansåg att FSN var arvingen till det rumänska kommunistpartiet (PCR) och studenter och intellektuella improviserade en egen låt:

”Bättre att vara luffare än en förlorare

Bättre att vara en huligan än en diktator

Bättre att vara en luva än en aktivist (i kommunistpartiet)

Bättre att vara död än kommunist.”

FSNledaren, Iliescu, som tog den politiska makten efter revolutionen, blev den förste demokratiskt valde presidenten i maj 1990. Konflikter uppstod dock överallt, vilket ledde till skapandet av den rumänska underrättelsetjänsten, SRI, den 26 mars 1990. 

Rumänien är medlem av Nato sedan 29 mars 2004 och EU sedan 1 januari 2007.

Det råder full yttrandefrihet i Rumänien idag, men före 1989 rådde ingen yttrandefrihet alls. Det fanns bara en tv-kanal som sände patriotiska program mellan kl. 20 och 22 och skrivmaskiner var förbjudna. Lägenheter i stora städer fick bara ha låg värme på,  ofta högst 12-14 grader. Spädbarn for illa, sjukdomar spreds men man fick inte prata om det. Om man kritiserade regimen riskerade man att hamna i fängelse tillsammans med hela släkten, och säkerhetstjänsten Securitate avlyssnade medborgarna. 
Men frihetstiden kom för alla!

Idén att återinföra monarkin började vinna mark bland folket 1990 men kung Mikael som ansågs vara en alternativ ledare till FSN, släpptes inte in i landet utan var tvungen att återvända till Schweiz på påskdagen 1990. 

Rumänerna upptäckte varukonsumtion efter 45 år av varubrist.  Fabriker hade svårt att hitta nya marknader för sina produkter vilket gjorde att importen hade stigit lavinartat. Jordbruket privatiserades efter Ceaușescus fall och befolkningen kunde nu producera mat för sitt eget bruk och inte åt staten som tidigare hade varit fallet. De ekonomiska reformerna, bland annat privatiseringen av ca 2700 statliga företagen mötte stora motstånd från många håll. Staten sålde några av företagen till sina anställda som dock inte mäktade med att investera och företagen gick då i konkurs. Utländska investerare tog chansen att inskaffa dessa företag vilket gjorde att utvecklingen blev kaotisk under de första åren.

Vid den tiden började arbetsutvandringen till Europa och USA. Människor jagade mirakel och ville lyckas bättre - liknande bilden nedan.


Detta har utarmat den rumänska befolkningen med ca 3,5 miljoner tills idag. Konsekvenserna av den dåliga ekonomiska starten är fortfarande synliga. Rumänien släpar efter andra länder i Östeuropa som startade sin övergång under samma tidsperiod.

En kulturrevolution började efter 1989. Västerländsk litteratur, musik och filmer började att strömma in i rumänernas liv. År 1990 grundades ett flertal nya tidningar, men pressen drabbades under 1990-talet av pappersbrist och prishöjningar. 

Fristående TV stationer dök upp. Minoriteterna i landet fick också sina egna tidningar. Utbildningsväsendet reformerades. Processen gick långsamt och standarden på utbildningen varierar stort i olika delar av landet än idag. Utbildningarna har bättre standard i städerna jämfört med landsbygden. 

Den rumänska skolan är obligatorisk i 8 år. Barnen har även rätt till att gå i en frivillig förskola från 3–6 år. Efter grundskolan kan eleverna avlägga inträdesprov till gymnasiet, som har ett utbud av teoretiska och praktiska linjer. Det finns över 40 högre lärosäten, fem universitet och fem tekniska högskolor. Undervisningen är avgiftsfri. Det finns även privata skolor och universitet. 

Landets större minoriteter har möjlighet att få undervisningen på respektive modersmål. 

Under åren 2002 till 2006 reformerade regeringen omhändertagandet av föräldralösa barn. Reformen gjorde det möjligt för lokala myndigheter att stänga barnhem på ca 150 barn och ge barn möjlighet till lämpligare placering i mindre boenden och nya familjer (upp till 15 personer inklusive värdfamiljmedlemmarna). 

Ett måste att veta - 1990 spelade det rumänska fotbollslandslaget vid VM i Italien där Rumänien vann en symbolisk seger över Sovjetunion, som hade hållit landet under sitt inflytande i över fem decennier.

Rumänien har mycket att erbjuda som turistland. Vild och vacker natur (floran i Maramures län är näst rikast i världen efter djungelns flora), urskogar, långa sandstränder vid havet, mytomspunna slott i Transsylvanien mm.

 

Från huvudstaden Bukarest tar det bara 3 timmar att komma över Karpaterna till Transsylvanien med uråldriga slott, bl a flera välbevarade från medeltiden t ex Bran slottet (se bild). Det var det medeltida slotten i Rumänien som var inspiration till Bram Stokers Dracula


Flera rotarianer från Uppsala har följt med till Maramures, Transsylvanien, Bukarest och Donau tillsammans med mig. 

För 4 år sedan besökte sex rotarianer från vår klubb Maramures län där bl a finns åtta stavkyrkor i ek på UNESCOs arvlista, två stora naturreservat: Tuppens kam, 800 ha och ett Biosfere reservat Rodna på 46900 ha.

I den stora byn Desesti, Maramures, träffade vi 12 föräldralösa barn i prästen Ioan Ardeleans familjehem. 

Under samma resa blev vår Uppsala Rotaryklubb vän med Baia Mare (Den stora gruvan) Rotaryklubb. 

Under november samma år körde jag ner ca 10 kbm hjälp i form av kläder, ritmaterial, leksaker till barnhemmet, delvis insamlade av våra klubbkolleger.

Representanter från den rumänska klubben besökte vår klubb för 2 år sedan. Samma år samlade vår klubb ca 17000 kr och hjälpte barnhemmet på plats med renovering av elsystemet under ledning av mig.

Under januari 2021 samlade vår klubb bla två stationära datorer, en laptop och åtta mobiler. Dessa skickades ner till Baia Mare Rotaryklubb  i syfte att hjälpa föräldralösa barn med onlineundervisningen.

Flera rotarianer från vår och andra Rotary klubbar  från Uppsala följde också med för 3 år sedan till Transsylvanien, Bukarest och UNESCOS naturreservatet och Donaus delta.

Vår klubb har ett uppskjutet projekt, nämligen trädplantering i Maramures län i norra Rumänien. Återkommer om detta när läget har förändrats.
                                    

   

Arkitekt LAR/MSA

        Dinu Dunca

         Uppsala