Uppsala
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Mats Erasmie "Dödskaravanen"- Huvudet kallt, hjärtat varmt och rena händer

Tidpunkt:
Adress: Zoom


2020 12 02 - Föredrag
Mats Erasmie - Senior advisor, Business advisor and Leadesrship Development kommer att hålla ett föredrag med titeln -"Dödskaravanen" - Huvudet kallt, hjärtat varmt och rena händer
klicka här för att starta Zoom
(Om det frågas efter lösenord så ange 184804)
Tryck på den blå zoomlänken. Zoommötet börjar kl 12.20.