Uppsala
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Årsmöte

Tidpunkt:
Adress: Zoom


2020 12 09 - Årsmöte

klicka här för att starta Zoom
(Om det frågas efter lösenord så ange 184804)
Tryck på den blå zoomlänken. Zoommötet börjar kl 12.20.