Uppsala
STOCKHOLMS VÄSTRA

PROGRAM

Gustav Svensson "Hur bevaras och berättas näringlivets historia?"

Tidpunkt:
Adress: Vi träffas digitalt under pandemin Zoom 75322 Uppsala


2021 05 12 Föredrag
Gustav Svensson-  "Hur bevaras och berättas näringlivets historia?"
IKEA, Ericsson, Saab, Volvo, H&M... många är de svenska företag som satt sin prägel här i landet och ute i världen. Historien om det privata näringslivet är en omistlig del av Sveriges historia.

Till skillnad från verksamheter i offentlig sektor är det till stor del frivilligt för företag att arkivera och spara sina arkiv. Många företag väljer att ta hjälp av ett näringslivsarkiv för att säkra att deras historia bevaras för all framtid.

 Med avstamp i ett antal olika kundcase berättar arkivarie Gustav Svensson från Centrum för Näringslivshistoria om hur det svenska näringslivets historia bevaras idag och hur historien kan fungera som ett viktigt verktyg i marknadsföring och kommunikation.
klicka här för att starta Zoom
(Om det frågas efter lösenord så ange 184804)