Vadstena Kloster
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Klubben startades i mars 1987 och Nils Engström valdes till Charterpresident. Sedan starten har klubben sina lunchmöten på fredagar, i Kapitelsalen hos Restaurang Munkklostret. Följande personer har verkat som presidium under åren:

1987-88   Nils Engström
1988-89   Rune Björnsson
1989-90   Lennart B. Andersson
1990-91   Lars Svensson
1991-92   Stig Lindström
1992-93   Hans Lundbergh
1993-94   Bo-Stefan Ohlsson
1994-95   Torbjörn Rockler
1995-96   Leif Öfverholm

1996-97   Henrik Hendeby
1997-98   Bengt Adelssköld
1998-99   Kerstin Granbom
1999-00   Rolf Hellström
2000-01   Roland Persson
2001-02   Bertil Olofsson
2002-03   Ingrid Haking-Raaby
2003-04   Bo Stigsson
2004-05   Bengt Ahlesten
2005-06   Christer Elderud
2006-07   Leif Gustafsson
2007-08   Claes Westling
2008-09   John Waller
2009-10   Rolf Båvius
2010-11   Bo Ribers
2011-12   Jan Johansson
2012-13   Carl-Johan Böttinger
2013-14   Christer Casell
2014-15   Arne Sjöberg
2015-16   Sten Mattson
2016-17
   Stefan Gunnarsson
2017-18   Elisabeth Berglert
2018-19   Ulf Hermelin
2019-20   Lars Lareniu
2020-21   Per Frödin


Bildandet av Rotaryklubben Vadstena Kloster 1987.pdf

Dok 01. Protokoll fört vid Vadstena Rotaryklubb 1987-01-07.pdf

Dok 02. Minnensanteckningar från sammankomst ang. bildandet av ny Rotaryklubb i Vadstena.pdf


Dok 03. Sammanträde Nr. 28 Vadstena Rotary Klubb.pdf


Dok 04. Minnesanteckningar från sammankomst nr. 2 1987-01-23 ang. bildandet av ny Rotaryklubb i Vadstena.pdf


Dok 05. Samanfattning av utredningsgruppens arbete ang. bildandet av ny Rotaryklubb.pdf


Dok 06. Interpellationsafton angående bildandet av ytterligare en Rotaryklubb 1987-02-04.pdf


Dok 07. Protokoll infomöte ang. bildandet av ny Rotaryklubb i Vadstena 1987-02-26.pdf


Dok 08. Sammanträde nr. 01 RK Vadstena Kloster 1987-03-06.pdf


Dok 09. Kallelse till intagning i RK vadstena Kloster 1987-04-10.pdf


Dok 10. Sammanträde nr. 05 på Munkklostret fredagen 1987-04-10.pdf


Dok 11. Tidingsartikel ÖC Vadstea har fått tva? Rotaryklubbar 187-04.pdf


Dok 12. Referat från charterfest RK Vadstena kloster 1987-05-15.pdf


Dok 13. Valberedningens förslag på styrelse RG Vadstena Kloster 1987-1988.pdf


Dok 14. Första årets krönika för RK Vadstena Kloster 1987-1988.pdf


Dok 15. 7 st PHF utdelades RK Vadstena Kloster 1990-03-16.pdf