Vadstena Kloster
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Per Frödin

Sekreterare

Namn: Jenny Eriksdotter

Skattmästare

Namn: Mikael Engdahl

IT-samordnare

Namn: Jan Sandberg

Executive Secretary

Namn: Jan Sandberg

Revisor

Namn: Lars Öhman

Klubbmästare

Namn: Per Netland

Immediate Past President (IPP)

Namn: Lars Larenius

Revisor

Namn: Lars Svensson

Tillträdande President

Namn: Johan Ahlner

Kontaktperson GSE

Namn: Lars Öhman

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Lars Öhman

vice Sekreterare

Namn: Peter Transjoe