KLUBBENS HISTORIA

Klubben startades i mars 1987 och Nils Engström valdes till Charterpresident. Sedan starten har klubben sina lunchmöten på fredagar, i Kapitelsalen hos Restaurang Munkklostret. Följande personer har verkat som presidium under åren:

1987-88   Nils Engström
1988-89   Rune Björnsson
1989-90   Lennart B. Andersson
1990-91   Lars Svensson
1991-92   Stig Lindström
1992-93   Hans Lundbergh
1993-94   Bo-Stefan Ohlsson
1994-95   Torbjörn Rockler
1995-96   Leif Öfverholm

1996-97   Henrik Hendeby
1997-98   Bengt Adelssköld
1998-99   Kerstin Granbom
1999-00   Rolf Hellström
2000-01   Roland Persson
2001-02   Bertil Olofsson
2002-03   Ingrid Haking-Raaby
2003-04   Bo Stigsson
2004-05   Bengt Ahlesten
2005-06   Christer Elderud
2006-07   Leif Gustafsson
2007-08   Claes Westling
2008-09   John Waller
2009-10   Rolf Båvius
2010-11   Bo Ribers
2011-12   Jan Johansson
2012-13   Carl-Johan Böttinger
2013-14   Christer Casell
2014-15   Arne Sjöberg
2015-16   Sten Mattson
2016-17
   Stefan Gunnarsson
2017-18   Elisabeth Berglert
2018-19   Ulf Hermelin
2019-20   Lars Larenius

Bildandet av Rotaryklubben Vadstena Kloster 1987.pdf

Dok 01. Protokoll fört vid Vadstena Rotaryklubb 1987-01-07.pdf

Dok 02. Minnensanteckningar från sammankomst ang. bildandet av ny Rotaryklubb i Vadstena.pdf


Dok 03. Sammanträde Nr. 28 Vadstena Rotary Klubb.pdf


Dok 04. Minnesanteckningar från sammankomst nr. 2 1987-01-23 ang. bildandet av ny Rotaryklubb i Vadstena.pdf


Dok 05. Samanfattning av utredningsgruppens arbete ang. bildandet av ny Rotaryklubb.pdf


Dok 06. Interpellationsafton angående bildandet av ytterligare en Rotaryklubb 1987-02-04.pdf


Dok 07. Protokoll infomöte ang. bildandet av ny Rotaryklubb i Vadstena 1987-02-26.pdf


Dok 08. Sammanträde nr. 01 RK Vadstena Kloster 1987-03-06.pdf


Dok 09. Kallelse till intagning i RK vadstena Kloster 1987-04-10.pdf


Dok 10. Sammanträde nr. 05 på Munkklostret fredagen 1987-04-10.pdf


Dok 11. Tidingsartikel ÖC Vadstea har fått tva? Rotaryklubbar 187-04.pdf


Dok 12. Referat från charterfest RK Vadstena kloster 1987-05-15.pdf


Dok 13. Valberedningens förslag på styrelse RG Vadstena Kloster 1987-1988.pdf


Dok 14. Första årets krönika för RK Vadstena Kloster 1987-1988.pdf


Dok 15. 7 st PHF utdelades RK Vadstena Kloster 1990-03-16.pdf 

 

VAD ÄR ROTARY?

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen.

LÄS MER

KONTAKTINFORMATION

E-post: vadstena-kloster@rotary.se


MÖTESINFORMATION

Ordinarie mötesplats:

Restaurant Munkklostret
Lasarettsgatan 3
592 30 Vadstena

Ordinarie mötestid: Fredagar 11:45

Hitta hit:
Ingen bild
Nästa möte:

Inställt
2020-04-03 11:45