Vänersborg
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Ann-Sofie Saville

Sekreterare

Namn: Gert Olausson

Skattmästare

Namn: Carina Sorqvist

IT-samordnare

Namn: Börje Larsson

Executive Secretary

Namn: Börje Larsson

Immediate Past President (IPP)

Namn: Carina Sorqvist

Revisor

Namn: Wilhelm Aarsrud

Auktoriserad revisor

Namn: Gunnar Hjalmarsson

Tillträdande President

Namn: Helena Salonen

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Bengt Almqvist