Vänersborg
STOCKHOLMS VÄSTRA

PRESIDENT: Ann-Sofie Saville

Då var det min tur att som president leda denna fina klubb i ett år och det är med förväntan och trygghet jag går in i uppdraget. Förväntan att vi ska kunna ses igen varje vecka och trygghet att vi har en stabil och bra organisation som hjälps åt när det behövs. Alla ska känna sig välkomna i vår klubb och att man bidrar med kompetens, kamratskap, engagemang samt nätverkande.

Rotarys kärnvärden är grunden för klubben och vi kommer under året att påminna oss om vad dessa är vid ett flertal tillfällen. Det finns mycket bra information på https://wp.rotary.se/, https://www.rotary.org/en och https://www.rotary2360.se/sv-SE. Vissa av våra medlemmar är ganska nya medan andra varit med i många år, jag tror dock att alla kan berika sin Rotarykompetens på något sätt med den information som finns på dessa sidor.

Rotary Opens Opportunities” är så sant, vi behöver bara hålla dörrarna öppna och vara mottagliga för goda idéer och engagemang.


Carina Sörqvist

President Vänersborg Rotaryklubb 2020-2021

 

Klubbens målsättningar

  • Ha en strukturerat styrelse- och kommittéarbete.
  • Behålla och utveckla klubbens medlemsantal. Vi bör sikta på att öka medlemsantalet med ca 10%.
  • Uppnå en närvaro på minst 40 % vid våra möten för att skapa dynamik och göra våra möten trivsamma och intressanta.
  • Utveckla nya välgörenhetsprojekt och aktiviteter.
  • Utveckla samarbetet och samverkan med andra närliggande Rotaryklubbar och då främst med RK Aurora.
  • Sist men inte minst: Vi ska ha kul vid varje sammankomst.