Vänersborg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Svenska Afghanistankommitténs utmaningar

Lennart Olsson

Lennart Olsson, Svenska Afghanistankommitten, berättar  om denna kommittés arbete i landet.

Afghanistan är 50% större än Sverige med c:a 30-35 miljoner invånare.

Kommitténs  arbetet har pågått sedan 1983, med c:a 150-200 medlemmars medverkan. 6300 personer är lokalanställda. Den huvudsakliga verksamheten har varit på landsbygden. Kostnad 320 miljoner kronor. Visionen är bland annat att bidra till ett land fritt från fattigdom, diskriminering av flickor och möjlighet till vanliga mänskliga rättigheter. Prioritetsfrågor är bland annat.

·       Kvinnan och barnet.

·       Nolltolerans mot korruption.

·       Utbildning.

·       Hälso- och sjukvård. Rehabilitering av personer med funtionsnedsättning.

·       Landsbygdsutveckling.

Hur utvecklingen kommer att bli efter den sista tiden utveckling i landet är väldigt osäker. "Ansvarslagen," är uppenbarligen något som de nya regenterna inte har någon aning om. Kommitténs arbete kommer att fortsätta.