Vänersborg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Guvernörsbesök

Lena Liljenhed Ekman berättade om Rotary, vem hon är, hennes bakgrund och vad hon vill med sitt år som Distriktsguvernör.

 

Rotary består av 35 000 klubbar i världen och vi finns representerade i fler länder än FN.

Årets tema är ”Empowering Girls” att uppmuntra flickor till utbildning. 17% av jordens befolkning är analfabeter och som en följd av pandemin är det 500 mijoner barn som riskerar att inte komma tillbaka till skolan.

 

Lena berättade om Rotarys insatser bland annat arbetet att utrota polio i världen och att det endast är två länder där sjukdomen finns kvar, Afghanistan och Pakistan. Rotary omdisponerade medel och insatser förra året så 32 miljoner dollar till Covidbekämpning. Rotary hjälper till vid katastrofer i hela världen.

 

Rotary har flera ungdomssatsningar bland annat utbytesstudenter som får möjlighet att studera i andra länder oavsett om föräldrarna är Rotarianer eller inte.

 

Distrikt 2360 har följande vision för 2021-2022:

Rotary I

             D  Dynamisk

             A  Aktiv

             G  Global

 

Presentationsmaterialet bifogas till detta veckobrev och vi rekommenderar att ni som inte hade möjlighet att delta på dagens möte läser igenom detta.