Vänersborg
STOCKHOLMS VÄSTRA
ArticleView

NYHETSARTIKLAR

Demokratin 100 år, val i nutid - Anna Blomberg

Anna Blomberg

Anna Blomberg är jurist och teamledare på Valmyndigheten och hon berättar om ”Demokratin 100 år, val i nutid”. Hon ger oss en bra bild över hur komplext det är att genomföra våra demokratiska val på ett säkert och korrekt sätt. I bifogad fil kan ni läsa alla detaljer men här kommer några axplock ur innehållet:

-       Enligt 1866 års riksdagsordning var de enda som hade rösträtt manliga medborgare över 21 år med en årsinkomst på minst 800 riksdaler, eller en förmögenhet taxerad till minst 1000 riksdaler, som aldrig varit straffade eller försörjda av samhället. Det innebar att enbart 6 % av befolkningen i Sverige gavs möjlighet att rösta i riksdagsvalen.

1909 fick alla män delta i de politiska valen i landet men först 1921 fick kvinnorna den politiska rösträtten efter mycket hårt arbete.

-       En fråga som ofta kommer upp: Vad gör ni på Valmyndigheten mellan valen?

-       Vi fick en fin beskrivning av valadministrationen och erfarenheter från tidigare val.

-       Vi har historiskt ett högt valdeltagande i våra Svenska val. Anna visade data över fördelningen av röster i landet.

-       Anna berättade om några utredningar gällande vallagen. 2011 års vallagskommitté – proportionerligt valsystem m.m., 2015 års vallagsutredning – snabbare omval m.m, 2020 års valutredning – förstärkt skydd för väljare m.m.

-       Anna berättade om hur röstmottagare utbildas och gav oss även ett bra visuell bild av vad de olika delarna i röstmottagningen kan se ut samt viktiga riktlinjer hur det ska se ut på röstmottagninsställen.

Vi tackar för en pedgogisk och intressant föreläsning.