Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA

KLUBBENS HISTORIA

Rotary är:  (information om Varberg-Bocksten RK längre ner)

  • Ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser.
  • En politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.
  • En organisation med 1,2 miljoner medlemmar fördelade på över 34 000 klubbar runt om i världen.

 Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. 
 Det finns idag lite mer än 26.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 Rotaryklubbar.

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

 Är du intresserad av Rotary? – Välkommen att kontakta oss via mail  varberg-bocksten@rotary.se (mailen går till vår president och sekreterare).

I Varberg finns det 3 Rotaryklubbar:
Varberg-Bocksten Rotaryklubb - frukostklubb som träffas helgfria fredagar 7.15 på Stadshotellet Varberg-Bocksten Rotaryklubb hemsida
Varberg-Getakärr Rotaryklubb - för info v.g. se Varberg-Getakärr RK hemsida
Varberg Rotaryklubb - för info v.g. se Varberg Rotaryklubb hemsida

 

 

Varberg-Bocksten Rotaryklubb - HISTORIAVarberg-Bocksten Rotaryklubb chartrades 1997 som den 3:e klubben i Varberg .
De andra 2 är "Varberg RK" och "Varberg-Getakärr RK".
Klubben har 58 medlemmar - 60% män och 40% kvinnor.
Vi är en frukostklubb och ses varje fredagsmorgon 7.15 på Stadshotellet i Varberg.
Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling lokalt och globalt.
Vi är aktiva och intresserade yrkesmäniskor som bryr oss - och vill göra verklig skillnad.
Vi startar dagen med god frukost, ett intressant föredrag och inspirerande samtal på fredagarna.
Vårt mål är en klubb med aktiva och intresserade medlemmar som vill bidra till samhällets positiva utveckling - både nationellt och internationellt - lokalt och globalt. 

Dessutom värdesätter vi ett gott kamratskap, stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Klubben är speciellt engagerad i ett antal projekt såsom:
* Lästräning och yrkesorientering för elever i Bockstensskolan
* Rotarys Yrkesmentorer (mentorskap för snabbare integration i arbetsliv och lokalsamhälle)
* Stödprojekt för afrikansk pojkes medicinstudier
* Stöd till Rotarys Läkarbank
* Stöd till Rotary Peace Center
Du är välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer om Rotarys verksamhet och hur man blir medlem. Telefonnummer hittar du under "om klubben" och "funktionärer".


PRESIDENTER:
Karl-Olof Lindqvist                              1997, Charterpresident

 

Kåre Ehn                                                 1997 – 1998

Olof Ruusvik                                          1998 – 1999

Hans Andrén                                          1999 – 2000

Tomas Rydebo                                       2000 – 2001

Dan Richardsson                                   2001 – 2002

Susanne Nordbladh                              2002 – 2003

Kjell Engberg                                         2003 – 2004

Lars-Olof Hagberg                                2004 – 2005

Catarina Berglund                                 2005 – 2006

Björn Kylberg                                         2006 – 2007

Lasse Brorsson                                      2007 – 2008

Peter Börjesson                                     2008 – 2009

Holger Svensson                                   2009 – 2010

Morten Stig                                            2010 – 2011

Yvonne Nilsson                                     2011 – 2012

Göran Karlsson                                     2012 – 2013

Birgitta Lennermo                                2013 – 2014

Annica Cauchy                                       2014 – 2015

Carina Karlsson                                    2015 – 2016

Hans Ambjörnsson                              2016 - 2016

Tina Högdahl Nylander                      2016 - 2018

Anders Olsson                                       2018 - 2019

Sture Hedelin                                        2019 - 2020

Bengt Leek                                             2020 - 2021

Gunnar Andersson                               2021 - 2022

         


Övriga titlar

Assistant Rotary Coordinator, ACT zon 15             Tomas Rydebo       2015-

 

Paul Harris Fellow – utmärkelse

 Rune Lejon                                             2000 (Varberg RK)

Tomas Rydebo                                        2007 och 2012(safir)

Olle Assarsson                                        2007 

Catarina Berglund                                   2007

Sven-Erik Svensson                                2007

Lasse Brorsson                                       2010

Holger Svensson                                     2012

Lars-Olof Oskarsson                               2017


Poster i distrikt 2360 

Team Leader GSE                                 Tomas Rydebo                 2005 -            

Distriktguvernör                                   Tomas Rydebo                 2010-2011

Distriktsekrreterare                              Rune Lejon                       2010-2011

Distritktskattmästare                           Gösta Gustavsson            2010-2011