Varberg Bocksten
STOCKHOLMS VÄSTRA

FUNKTIONÄRER

 

President

Namn: Gunnar Andersson

Sekreterare

Namn: Maria Redström Norrman

Skattmästare

Namn: Bengt Leek

Telefon: +46 0721-772365

IT-samordnare

Namn: Tina Nylander

Executive Secretary

Namn: Tina Nylander

Executive Secretary

Namn: Eva Überbacher

Ordf. Medlemskommittén

Namn: Bo Aspling

Ordf. TRF-kommittén

Namn: Marie Gustafsson

Kontaktperson GDPR

Namn: Tina Nylander

vice Sekreterare

Namn: Pia Gjelstrup

Immediate Past President (IPP)

Namn: Bengt Leek

Telefon: +46 0721-772365

Omvärldsbevakning medlemmar

Namn: Rune Lejon

Arkivarie

Namn: Maria Redström Norrman

Ledamot Programkommittén

Namn: Thomas Björkman

Vice Klubbmästare

Namn: Lasse Brorsson

Kontaktpers. Läkarbanken

Namn: Eva Überbacher

Kontaktperson Ungdomsutbyte

Namn: Catarina Berglund

Ordf. Serviceprojekt

Namn: Alinde Huss

Tillträdande President

Namn: Peter Ideböhn

Revisor

Namn: Jan Nilsson

Ordf. Programkommittén

Namn: Anders Olsson

Telefon: +46 0702-980556

Ordf. Klubbkommittén

Namn: Peter Ideböhn

Ordf. Info/PR-kommittén

Namn: Anders Olsson

Telefon: +46 0702-980556

Vice President

Namn: Jan Elftorp